Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Доктори

Во одреден временски период, офталмолозите се достапни и во другите центри. Контактирајте не телефонски за повеќе информации.

Во одреден временски период, офталмолозите се достапни и во другите центри. Контактирајте не телефонски за повеќе информации.

Д-р Златко Арнаудовски

Медицински директор, спец. офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • хирургија на катаракта кај возрасни и деца
 • рефрактивно – катарактна хирургија
 • третман и хирургија на глауком
 • третман и хирургија на солзни канали

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Доц. д-р сц. мед.  Билјана Костовска

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • рефрактивна хиругија
 • витреоретинална хирургија
 • хирургија на катаракта кај возрасни
 • пластична хирургија

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Д-р Илир Османи

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • витреоретинална хирургија
 • катарактна хирургија
 • рефрактивна хирургија

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје, Тетово

Д-р Мирјана Саздовска

Специјалист офталмолог

Област од посебен интерес:

 • дијагностика и третман на болести на ретина
 • третман со ласер терапија
 • третман и хирургија на глауком и
 • детска дијагностика

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Д-р Фанка Гилевска

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • рефрактивна хирургија
 • дијагноза и третман на кератоконус
 • дијагностика и третман на болести кај лица со дијабет
 • медикаментозен третман на болести на ретината

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Д-р Викторија Филева Фотевска

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • детска дијагностика и хирургија
 • третман и операција на страбизам кај деца и возрасни
 • рефрактивна хирургија
 • пластична хирургија

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје, Тетово

Д-р Александра Гочева Јерчиќ

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести
 • рефрактивна хиругија
 • дијагностика и третман на состојби кај лица со дијабет
 • медикаментозен третман на болести на ретината

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Битола

Д-р  Тодорче Јосев

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести
 • рефрактивна хирургија
 • дијагностика и третман на состојби кај лица со дијабет
 • медикаментозен третман на болести на ретината

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Штип

Д-р Елизабета Спасиќ

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • катарактна хирургија
 • пластична хирургија
 • рефрактивна дијагностика
 • дијагностика и третман на лице со дијабет

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Куманово

Д-р Виолета Шијакова

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести
 • рефрактивна хирургија
 • дијагноза и третман на кератоконус

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје, Тетово, Битола

Д-р Бобан Сотировски

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести 
 • медикаментозен третман на болести на ретината (анти-ВЕГФ терапија, ласерска терапија)
 • хирургија на катаракта

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Д-р Диме Заев

Специјалист анестезиолог и реаниматолог

Област од посебен интерес:

 • општа анестезија
 • локално потенцирана анестезија
 • регонална анестезија при операции на преден и заден сегмент кај деца и возрасни

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Д-р Стефан Младеновски

Специјалист офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • дијагностика и третман на болести кај лица со дијабет
 • медикаментозен третман на болести на ретината и
 • витреоретинална хирургија

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Загреб

Д-р Ирина Николоска Петроска

Специјалист офталмолог

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести
 • катаракта и рефрактивна дијагностика
 • витреоретинална дијагностика

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Тетово

Проф. д-р Никица Габриќ

Проф. спец. офталмолог и хирург

Област од посебен интерес:

 • рефрактивна хирургија
 • хирургија на катаракта
 • операција на страбизам
 • операција на глауком
 • трансплантација на рожница

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Загреб, Скопје

dr-kristina-sisarica

Д-р Кристина Шишарица

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести
 • рефрактивна хирургија
 • дијагностика и третман на лица со дијабет
 • витроретинална хирургија

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје, Загреб

Д-р Агон Абдија

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести
 • хирургија на катаракта
 • витреоретинална хирургија

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Д-р Сумеја Касами

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести
 • хирургија на катаракта
 • дијагностика и третман на лица со дијабет

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје, Куманово

Д-р Љубен Ангеловски

Област од посебен интерес:

 • примена на анти-ВЕГФ
 • офталмолошки манифестации на системски заболувања
 • витреоретинална хирургија

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Д-р Ања Шумејко

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на состојби кај деца
 • дијагностика и третман на страбизам кај деца и возрасни

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје, Загреб

Д-р Ивона Петровска

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на состојби кај деца
 • дијагностика и третман на страбизам кај деца и возрасни

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје, Загреб

Д-р Коста Шијаков

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести
 • хирургија на катаракта
 • витреоретинална хирургија

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје, Загреб

Д-р Сара Блажевска

Област од посебен интерес:

 • дијагностика на очни болести
 • хирургија на катаракта
 • витреоретинална хирургија

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје, Загреб

Соработници

Проф. д-р Весна Димовска Јорданова

Проф. спец. офталмолог и хирург

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Доц. д-р Беким Татеши

Доц. спец. офталмолог и хирург

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Проф. д-р Милена Голубовиќ

Проф. спец. офталмолог

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Скопје

Д-р Николина Симевска Цвејовска

Спец. офталмолог

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Битола