Доктори

Д-р Златко Арнаудовски,
Медицински директор

„Од сите права, најголемо е човековото право на вид.“

Нашите доктори

Специјализанти по офталмологија

Д-р Стефан Младеновски
Д-р Виолета Шијакова
Д-р Кристина Шишарица
Д-р Агон Абдија
Д-р Ивона Петровска
Д-р Ања Шумејко