Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Систина Офталмологија е единствената очна приватна клиника која нуди можност за специјализација по офталмологија и практично доусовршување во странство со можност за вработување по успешно завршување на специјализацијата.

Специјализацијата, по избор на специјализантот, може да се одвива преку Универзитетска клиника „Свјетлост“ во Загреб или Универзитетот во Штип.

Специјализацијата по офталмологија трае 4 години во кој период е предвидено да се поминат турнуси од сите области на офталмологијата и да се стекнат вештини за правилна комуникација со пациентите.

Во текот на специјализацијата, специјализантот стекнува практично искуство и знаење паралелно работејќи со својот ментор во амбуланта и операциона сала – од прегледи на пациенти и дијагностички испитувања за утврдување на точна дијагнози и третман на очната состојба, подготовка на пациентот за пред операција и присуство во операциона сала за време на операцијата, до постоперативно следење на состојбата и грижа на пациентите.

Специјализантот за време на специјализацијата се ротира за да се овозможи сеопфатно знаење и искуство за хирургија на катаракта, хирургија на заден сегмент – витректомија, ласерска корекција на диоптрија, хирургија на страбизам, детска хирургија, лекување на болести на заден сегмент на окото, окулопластика, ласерски третман на преден и заден сегмент на око и сл.

Покрај практичното искуство и знаење во клиниката, специјaлизантите следат предавања на универзитетот по нивен избор за завршување на практичниот и теоретскиот дел. По положување на завршен специјалистички испит, специјализантот се стекнува со титулата специјалист по офталмологија и оптометрија.

Аплицирајте за специјализација

    Аплицирајте за специјализација