ЦЕНОВНИК

Сите плаќања на нашите услуги може да се извршат со готовина, картичка и преку жиро-сметка. Целосниот износ на услугата може да се плати на следниот начин:

 • Плаќање/наплата на услуги до 3.000 евра може да се изврши во кеш;
 • Плаќање/наплата на услуги над 3.000 евра може да се направи само со картичка, уплата преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги.
 • Можност за плаќање на рати има со:
  • Diners до 12 рати;
  • УниБанка до 24 рати без камата;
 • Дополнителни поволности за:
  • Корисници на NLB HappyCard 4% Cashback
  • Корисници на Cashback World

Ви препорачуваме проверка на дневен лимит пред наплата. Можноста за плаќање на рати не е возможна за пациенти кои се од странство.

Напомена:

 • Претходно потврдете го вашиот термин на 02 3097 000
 • Цените на интервенциите се изразени по око.
 • Цените се изразени во денари.
 • Наплата се врши исклучиво во денари.

Онлајн плаќање на услуги:

 • Онлајн плаќања може да се вршат со сите видови на картички од сите банки, освен со картичка од типот American Express и Diners.
 • Ве молиме проверете го расположливото салдо на вашата картичка пред да извршите уплата во спротивно уплатата нема да помине.
 • Потврдата за извршена уплата ќе биде испратена на вашата e-mail адреса која по потреба може да биде побарана како доказ за уплата во нашата болница.

Прегледи

Офталмолошки преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок – преглед на преден сегмент на очите.

1.400,00

Супспецијалистички преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно – преглед на преден и заден сегмент на очите.

1.650,00

Предоперативен преглед на катаракта

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно, ехо/биометрија, IOL master.

3.000,00

Преглед за ласерска корекција на диоптрија

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно, анализа на рожница со Пентакам.

4.270,00

Преглед за конзилијарно мислење

3.000,00

Онлајн консултација со офталмолог

1000,00

Контролен преглед

800,00

Контролен постоперативен преглед

Преглед три месеци по ласерска корекција на диоптрија.

1.500,00

Замена на терапевтски контакни леќи

300,00

Ласерска корекција на диоптрија/Факични леќи

Преглед за ласерска корекција на диоптрија

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно, анализа на рожница со Пентакам.

4.270,00

Пентакам

Дијагностика за анализа на рожница.

3.100,00

Контролен постоперативен преглед

Преглед три месеци по ласерска корекција на диоптрија.

1.500,00

Ласерска корекција на диоптрија – ПРК

Цената се однесува на едно око.

39.980,00

 

Ласерска корекција на диоптрија – ЛАСИК

Цената се однесува на едно око.

31.000,00

Имплантација на Verysize/Veryflex

Факична интраокуларна леќа во предна комора. Цената се однесува на едно око.

92.250,00

Имплантација на ICL

Факична интраокуларна леќа во задна комора. Цената се однесува на едно око.

110.700,00

Катаракта (перде)

Предоперативен преглед на катаракта

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно, ехо/биометрија, IOL master.

3.000,00

ОЦТ

Оптичка кохерентна топографија на преден сегмент или заден сегмент.

1.900,00

Yag ласер капсулотомија

Третман на секундарна катаракта. Цената се однесува на едно око.

6.000,00

Имплантација на монофокална леќа (MA)

Mонофокална троделна акрилна интраокуларна леќа. Цената се однесува на едно око.

48.500,00

Имплантација на монофокална леќа (SA)

Mонофокална едноделна акрилна интраокуларна леќа. Цената се однесува на едно око.

55.900,00

Имплантација на монофокална леќа (SN)

Moнофокална асферична жолта интраокуларна леќа. Цената се однесува на едно око.

67.500,00

Имплантација на монофокална торична леќа

Интраокуларна леќи за корекција на диоптрија и астигматизам (цилиндер). Цената се однесува на едно око.

92.500,00

Имплантација на мултифокална леќа

Интраокуларна леќа за корекција на диоптрија на сите растојанија. Цената се однесува на едно око.

123.000,00

Имплантација на мултифокална торична леќа

Интраокуларна леќи за корекција на диоптрија на сите растојанија и астигматизам (цилиндер). Цената се однесува на едно око.

123.000,00

Старосна диоптрија

Супспецијалистички преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно – преглед на преден и заден сегмент на очите.

1.650,00

Преглед на мултифокални леќи

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно, ехо/биометрија, IOL master.

3.000,00

Имплантација на монофокална леќа (MA)

Mонофокална троделна акрилна интраокуларна леќа. Цената се однесува на едно око.

48.500,00

Имплантација на монофокална леќа (SA)

Mонофокална едноделна акрилна интраокуларна леќа. Цената се однесува на едно око.

55.900,00

Имплантација на монофокална леќа (SN)

Moнофокална асферична жолта интраокуларна леќа. Цената се однесува на едно око.

67.500,00

Имплантација на монофокална торична леќа

Интраокуларна леќи за корекција на диоптрија и астигматизам (цилиндер). Цената се однесува на едно око.

92.500,00

Имплантација на мултифокална леќа

Интраокуларна леќа за корекција на диоптрија на сите растојанија. Цената се однесува на едно око.

123.000,00

Имплантација на мултифокална торична леќа

Интраокуларна леќи за корекција на диоптрија на сите растојанија и астигматизам (цилиндер). Цената се однесува на едно око.

123.000,00

Болести на ретина (витректомија/аблација на ретина)

Супспецијалистички преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно – преглед на преден и заден сегмент на очите.

1.650,00

Преглед за лица со дијабетес

Детална проверка на преден и заден сегмент и ОЦТ анализа.

3.300,00

ОЦТ

Оптичка кохерентна топографија на преден сегмент или заден сегмент.

1.900,00

Ласерфотокоагулација со аргон ласер

Цената се однесува на едно око.

7.700,00

Апликација на Аvastin инекција

Апликација на Авастин интрабулбарно. Цената се однесува на едно око.

8.900,00

Апликација на Аvastin инекција

Апликација на Авастин субконјуктивално. Цената се однесува на едно око.

12.500,00

Витректомија

Операција на заден сегмент. Цената се однесува на едно око.

*Цената може да варира во зависност од методата на операцијата.

*123.000,00

Витректомија преку ФЗО

Операција на заден сегмент. Цената се однесува на едно око. Оваа интервенција ја покрива и Фондот за здравство.

6.000,00

Операција на заден сегмент и операција на катаракта со вградување на интраокуларна леќа. Цената се однесува на едно око.

*Цената може да варира во зависност од леќата која се имплантира.

*166.000,00

Кератоконус на рожница

Пентакам

Дијагностика за анализа на рожница.

3.100,00

Фитање на ROSE K леќи

Специјализирани леќи за лица со кератоконус.

5.100,00

Cross linking метода

Цената се однесува на едно око.

61.500,00

Третман на глауком

Офталмолошки преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок – преглед на преден сегмент на очите.

1.400,00

Супспецијалистички преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно – преглед на преден и заден сегмент на очите.

1.650,00

Мерење на очен притисок

300,00

Мерење на очен притисок – дневна крива

1.400,00

ОЦТ

Оптичка кохерентна топографија на преден сегмент или заден сегмент.

1.900,00

Видно поле

Испитување на едно око.

1.200,00

Видно поле

Испитување на двете очи.

1.620,00

YAG иридотомија

Цената се однесува на едно око.

6.500,00

Ласер кај глауком (ласерска трабекулопластика)

Цената се однесува на едно око.

5.000,00

Операција на глауком (трабулектомија)

Цената се однесува на едно око.

54.000,00

Операција на глауком и катаракта

Цената се однесува на едно око.

86.100,00

Страбизам

Преглед за страбизам

2.300,00

Операција на страбизам

Цената е иста независно дали се прави на едно или две очи.

79.950,00

Анти-ВЕГФ третман (инјекции во око)

Супспецијалистички преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно – преглед на преден и заден сегмент на очите.

1.650,00

ОЦТ

Оптичка кохерентна топографија на преден сегмент или заден сегмент.

1.900,00

Апликација на Аvastin инекција

Апликација на Авастин интрабулбарно. Цената се однесува на едно око.

8.900,00

Апликација на Аvastin инекција

Апликација на Авастин субконјуктивално. Цената се однесува на едно око.

12.500,00

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЈАЧМЕН

Офталмолошки преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок – преглед на преден сегмент на очите.

1.400,00

Отстранување на јачмен

9.800,00

ЛАСЕРФОТОКОАГУЛАЦИЈА (ЛФК)

Супспецијалистички преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно – преглед на преден и заден сегмент на очите.

1.650,00

Ласерфотокоагулација со аргон ласер

Цената се однесува на едно око.

7.700,00

СЕМЕЈНИ ПАКЕТИ

Семеен пакет бр. 1

Трочлено семејство: двајца возрасни и едно дете до 18 години

Вклучено во овој пакет:

 • Возрасни лица: два офталмолошки прегледи
 • Деца: супспецијалистички преглед и скијаскопија.

4.400,00

Семеен пакет бр. 2

Четиричлено семејство: двајца возрасни и две деца до 18 години

Вклучено во овој пакет:

 • Возрасни лица: два офталмолошки прегледи
 • Деца: два супспецијалистички прегледи и две скијаскопии.

6.365,00

Семеен пакет бр. 3

Трочлено семејство: едно возрасно лице и две деца до 18 години

Вклучено во овој пакет:

 • Возрасно лице: еден офталмолошки прегледи
 • Деца: два супспецијалистички прегледи и две скијаскопии.

5.148,00