Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Lista e çmimeve

Të gjitha pagesat për shërbimet tona mund të bëhen  me para në dorë, kartelë dhe nëpërmjet llogarisë bankare. Shuma e plotë e shërbimeve mund të paguhet në mënyrën vijuese:

  • Pagesa e shërbimeve deri më 3.000 euro mund të bëhet me para në dorë;
  • Pagesa e shërbimeve mbi 3000 euro mund të bëhet vetëm me kartelë, nëpërmjet bankës, shtëpisë kursimore ose nëpërmjet llogarisë në ndonjë institucion tjetër i cili jep shërbime pagesore.
  • .Mundësi plotësuese për shfrytëzuesit e NLB HappyCard 4% Cashback dhe shfrytëzuesit e Cashback World

Ju rekomandojmë para pagesës të kontrolloni limitin ditor për pgesa. Mundësia për pagesë në këste nuk është e mundur për pacientët nga vendet e jashtme.

VËREJTJE:
  • Paraprakisht konfirmoni terminin tuaj në  02 3097 000
  • Çmimet e intervenimeve janë të dhëna për një sy.
  • Çmimet janë të shprehura në denarë.
  • Pagesa bëhet vetëm në denarë.
PAGESA ELEKTRONIKE E SHËRBIMEVE:
  • Pagesat elektronike mund të bëhen me gjitha llojet e kartelave nga të gjitha bankat, përveç me kartelën e llojit  American Express dhe Diners.
  • Ju lutemi kontrolloni shumën e disponueshme në kartelën tuaj para se ta bëni pagesën, në të kundërtën pagesa nuk do të kalojë.
  • Vërtetimi për pagesën e  bërë do të dërgohet në e-mail adresën tuaj, e cila sipas nevojës mund të kërkohet si dëshmi për pagesë në spitalin tonë.

Lista e çmimeve

Çmimet e shërbimeve janë të njëjta në të gjitha qendrat.

Nëse çmimi i shërbimit të kërkuar nuk është i shënuar në listën e çmimeve, na kontaktoni në 02 3097 000 ose contact@sistinaoftalmologija.mk për informacion.

 Kontrolli oftalmologjik

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy-kontrolli i segmentit të parmë të syve.

1.400,00

Kontrolli subspecialist

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimit, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-kontroll i segmentit të parmë dhe pasmë të syve.

1.900,00

Kontrolli para operimit të kataraktit

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit, eko/biometria, IOL master.

4.200,00

Kontroll për thjerrëza multifokale

Refraksion, përcaktim i mprehtësisë së shikimit, matja e tensionit të syrit, ultrazë/biometri, IOL Master.

4.750,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-analiza e kornesë me Pentakam.

4.200,00

Kontroll për strabizëm

2.500,00

Ekzaminim për keratokonusin

Ekzaminim  oftalmologjik, pentakam analizë.

4.500,00

Ekzaminimi retinologjik

Kontroll i hollësishëm i segmentit të përparmë dhe të pasmë të syve dhe OCT analiza.

3.500,00

Ekzaminimi i glaukomës

Refraksioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimit, gonioskopia, matja e presionit të syrit, OCT, fushës vizuale.

5.500,00

Ekzaminim për okuloplastikë

2.800,00

Kontroll për okuloplastikë

1.000,00

Post-COVID kontroll të syve

2.260,00

Kontrolli për mendom konziliar

3.000,00

Online konsultimi me oftalmolog

1.000,00

Ekzaminim parandalues ​​i syve për gratë shtatzëna

Bëhet kontroll i mprehtësisë së shikimit, kontroll i tensionit të syrit, kontroll me biomikroskop të kornesë dhe bebëzat zgjerohen për të kontrolluar fundusin.

2.650,00

Kontrolli

800,00

 Kontrolli pas operacionit

Kontrolli tre muaj pas korrigjimit të dioptrisë me laser.

1.500,00

Ndërrimi i thjerrëyave terapeutike të kontaktit

300,00

Ekzaminimi anesteziologjik

1.500,00

OCT

Topografia optike koherente e segmentit të parmë ose segmentit të pasmë.

1.900,00

Ekografia

1.500,00

Biometria

1.400,00

Matja e shtypjes së syve

300,00

Matja e shtypjes se syve-lakorja ditore

1.500,00

Fusha pamore

Ekzaminimi i njërit sy.

1.200,00

Fusha pamore

Ekzaminimi i të dy syve.

1.620,00

Pentakami

Diagnostikimi për analizë të kornesë.

3.100,00

Angiografia e fluoreshenës (FA)

7.000,00

Ndërhyrje të vogla

Aplikimi i injeksionit Bevacizumab

Aplikimi intrabulbar i Bevacizumab. Çmimi është vetëm për njërin sy.

10.000,00

Aplikimi i injeksionit Bevacizumab

Aplikimi subkonjuktiv i Bevacizumab. Çmimi është vetëm për njërin sy.

8.300,00

Aplikimi i injeksionit Aflibercept

Aplikimi intrabulbar i Aflibercept. Çmimi është për një ampulë.

44.000,00

Aplikimi i injeksionit Brolucizumab

Aplikimi intrabulbar i Brolucizumab. Çmimi është për një ampulë.

56.000,00

Aplikimi i injeksionit Faricimab

Aplikimi intrabulbar i Faricimab. Çmimi është për një ampulë.

60.000,00

Heqja e elbit të syrit

9.800,00

Laserfotokoagulimi me laser argon

7.700,00

 YAG laser kapsulotomia

Trajtimi i kataraktit sekondar. Çmimi është vetëm për njërin sy.

6.000,00

YAG laser iridotomija

Çmimi është vetëm për njërin sy.

6.500,00

Laseri te glaukoma (trabekuloplastika me laser)

Çmimi është vetëm për njërin sy.

6.000,00

Shpërlarje e kanaleve të lotit

1.800,00

Ndërhyrje e kanaleve të lotit (kullimi dhe incizioni)

5.000,00

Ndërhyrje kirurgjike

Implantimi i thjerëzës monofokle (MA)

Thjerrëza monofokale trepjesëshe akrile intraokule. Çmimi është vetëm për njërin sy.

42.000,00

Implantimi i një lente asferike monofokale – ENVISTA

Lente monofokale asferike intraokulare. Çmimi është vetëm për një sy.

48.000,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SA)

Thjerrëza monofokale njëpjesëshe akrile intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

61.000,00

Implantimi i një lente asferike monofokale – LUX GOOD

Lente monofokale asferike intraokulare. Çmimi është vetëm për një sy.

62.000,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SN)

Thjerrëza monofokale sferike e verdhë intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

74.400,00

Implantimi i tjerrëzës monofokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjimin e dioptrisë dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

92.500,00

Implantimi i lenteve bifokale – LUX SMART

Lente bifokale intraokulare. Çmimi është vetëm për një sy.

65.000,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat. Çmimi është vetëm për njërin sy.

105.400,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Heqja e pterigiumit (perdes së jashtme)

Çmimi është për një sy.

18.000,00

Implantimi i thjerëzës monofokle (MA)

Thjerrëza monofokale trepjesëshe akrile intraokule. Çmimi është vetëm për njërin sy.

42.000,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SA)

Thjerrëza monofokale njëpjesëshe akrile intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

61.000,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SN)

Thjerrëza monofokale sferike e verdhë intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

74.400,00

Implantimi i tjerrëzës monofokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjimin e dioptrisë dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

92.500,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat. Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser  – LASIK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

31.000,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser – PRK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

39.980,00

Implantimi i thjerrëzat faktike (Verysize, Veryflex)

Çmimi është vetëm për njërin sy.

92.250,00

Implantimi i thjerrëzat faktike

Çmimi është vetëm për njërin sy.

110.700,00

Metoda Crosslinking

Çmimi është vetëm për njërin sy.

61.500,00

Operacion i strabizmit

Çmimi është i njëjtë pavarsisht a bëhet njëri apo te dy sytë.

86.500,00

Operimi i glaukomës (trabulektomia)

Çmimi është vetëm për njërin sy.

54.000,00

Operimi i glaukomës dhe katarakta

Çmimi është vetëm për njërin sy.

86.100,00

Vitrektomia

Operimi i segmentit të pasmë. Çmimi është vetëm për njërin sy.

Çmimi mund të ndryshojë varësisht nga metoda e operacionit.

123.000,00

Vitrektomia

Operimi i segmentit të pasmë nëpërmjet Fondit të shëndetësisë. Paguhet participim.

Çmimi është vetëm për njërin sy.

6.000,00

Vitrektomia dhe operimi i kataraktit

Operimi i segmentit të pasmë dhe operimi i kataraktit me vendosjen e thjerrëzës intaokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

Çmimi mund të ndryshojë varësisht nga thjerrëza që implantohet.

166.000,00

Ablacioni i retinës

Operimi i segmentit të pasmë. Çmimi është vetëm për njërin sy.

166.000,00

Ablacioni i retinës nëpërmjet FSSH

Operimi i segmentit të pasmë nëpërmjet Fondit të shëndetësisë. Paguhet participim.

6.000,00

Korrigjimi i shtresave të yndyrshme të lëkurës( ksantelazma)

18.500,00

Blefaroplastika (korrigjimi i blefaroalazës)

Çmimi është për një sy.

35.500,00

Korrigjimi i qepallave të lëshuara – ptozës

Çmimi është për një sy.

36.000,00

Korrigjimi i ektropiumit

Çmimi është për një sy.

35.000,00

Korrigjimi i entropiumit

Çmimi është për një sy.

35.000,00

Kirurgjia e qepallave (ndërhyrje e vogël)

Çmimi është për një sy.

15.000,00

Operacion për heqjen e tumorit në qepalla

Çmimi është për një sy.

15.000,00

Operacion për heqjen e tumorit të qepallave dhe indeve përreth

Çmimi është për një sy.

31.000,00

Kirurgji për heqjen e tumorit orbital

Çmimi është për një sy.

92.300,00

Enukleacion (heqja e syrit)

Çmimi është për një sy.

54.000,00

Dakriocistorinostomia

Çmimi është për një sy.

80.000,00