Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Të dashur prindër, së bashku me fëmijët tuaj mund të bëni një kontroll të syve  në klinikën tonë dhe të shfrytëzoni nga përfitimet që ne ofrojmë me paketat familjare.

Paketa familjare nr. 1

Familje tre anëtarëshe: dy të rritur dhe një fëmijë deri në 18 vjeç

E përfshirë në këtë paketë:

  • Të rriturit: dy kontrolle oftalmologjike
  • Fëmijët: kontroll subspecialistike dhe skioskopi

4,600.00 

Paketa familjare nr.2

Familje katër anëtarëshe: dy të rritur dhe dy fëmijë deri në 18 vjeç

E përfshirë në këtë paketë:

  • Të rriturit: dy kontrolle oftalmolgjike
  • Fëmijët: dy kontrolle subspecialistike dhe dy skioskopi

6,700.00

Paketa familjare nr.3

Familje tre anëtarëshe: një i rritur dhe dy fëmijë deri në 18 vjeç

E përfshirë në këtë paketë

  • Person i rritur: kontroll oftalmologjik
  • Fëmijët: dy kontrolle subspecialistike dhe dy skioskopi

5,500.00