Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Zyra e Përvojës së Pacientit

Slide
Ne kujdesemi
për ju ashtu siç
kujdesemi për të
dashurit tanë.

Për atë qëllim, ne kemi krijuar Patient Experience Office (Zyra e Përvojës së Pacientit) e cila funksionon që disa vjet dhe është e para e këtij lloji në rajon. Përmes kësaj qendre, spitali monitoron dhe zbaton në mënyrë aktive njohuritë dhe praktikat më të fundit shkencore në menaxhimin e shëndetit. Ekipi i profesionistëve në fushën e menaxhimit të shëndetit, komunikimit, marketingut digjital dhe mjekësisë, çdo ditë krijon, propozon dhe zbaton strategji dhe programe, të koordinuara me pjesën klinike të spitalit, duke krijuar kështu një atmosferë dhe përvoja pozitive për ju, pacientët tanë.

“Njerëzit do të harrojnë atë që keni thënë dhe bërë, por ata kurrë nuk do të harrojnë se si i keni bërë ata të ndihen.”

 – Maya Angelou

Mendimi juaj ka rëndësi për ne

Nëse keni ndonjë sugjerim, lëvdatë ose ankesë, na kontaktoni.

Ne kuptojmë se për çfarë
kanë nevojë pacientët

dhe ne dimë se si
ta bëjmë atë.

Për të mirën e të gjithëve.

D-r Vesna Çado, drejtor ekzekutiv

Biografi

Ne kuptojmë se përçfarë kanë nevojë pacientët
dhe ne dimë se si ta bëjmë atë.

Për të mirën e të gjithëve.

D-r Vesna Çado, drejtor ekzekutiv

Biografi

Slide Slide

PLX Akademi

PLX Akademia ka karakter informativ dhe edukativ dhe ju dedikohet të gjithë atyre që punojnë në sistemet shëndetësore: menaxherë, mjekë, studentë, personel mjekësor, administratë, si dhe për të tjerët që drejtpërdrejt ose indirekt krijojnë përvojën e pacientëve.

PLX Akademia është akademia e parë e këtij lloji në Evropë.