Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Sistina Oftalmologija është e vetmja klinikë private që ofron mundësinë për t’u specializuar në oftalmologji dhe zhvillim praktik të mëtejshëm jashtë vendit me mundësi punësimi pas përfundimit të suksesshëm të specializimit.

Specializimi, sipas zgjedhjes së specializuesit, mund të bëhet nëpërmjet Klinikës Universitare “Svjetlost” në Zagreb apo në Universitetin e Shtipit.

Specializimi në oftalmologji zgjat 4 vjet, gjatë së cilës është parashikuar një periudhë për të kaluar turne nga të gjitha fushat e oftalmologjisë dhe për të fituar aftësi për komunikimin e duhur me pacientët.

Gjatë specializimit, specializuesi fiton përvojë praktike dhe njohuri paralelisht duke punuar me mentorin e tij në sallën e infermierisë dhe të operacionit – nga ekzaminimet e pacientëve dhe ekzaminimet diagnostike për të përcaktuar diagnozat e sakta dhe trajtimin e gjendjes së syrit, përgatitjen e pacientit për para- operacionit dhe pjesëmarrje  në sallën e operacionit gjatë operacionit, deri në mbikqyrjen postoperative të gjendjes dhe kujdesit ndaj pacientit.

Specializuesi gjatë periudhës së specializimit rotohet për të ofruar njohuri dhe përvojë të plotë për kirurgjinë e kataraktit, kirurgjinë e segmentit të pasmë – vitrektomisë, korrigjim të dioptrisë me laser, kirurgjinë e strabizmit, kirurgjinë e fëmijëve, trajtimin e sëmundjeve të segmentit të pasmë të syrit, okuluplastika, trajtimin me laser të pjesëve të përparme dhe të pasme të syrit, etj.

Përveç përvojës praktike dhe njohurive në klinikë, specializuesit ndjekin ligjerata në universitet sipas zgjedhjes së tyre për të përfunduar pjesën praktike dhe teorike. Pas kalimit të provimit specializues, atij i jepet titulli i specialistit në oftalmologji dhe optometri.

Apliko për specializim

    Apliko për specializim