Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Мjekët

Oftalmologët janë në dispozicion edhe në qendra të tjera për një periudhë të caktuar kohore. Na kontaktoni në telefon për më shumë informacione.

Oftalmologët janë në dispozicion edhe në qendra të tjera për një periudhë të caktuar kohore. Na kontaktoni në telefon për më shumë informacione.

Dr. Zlatko Arnaudovski

Drejtor medicinal, spec. oftalmolog dhe kirurg

Fusha e interesit të veçantë:

 • kirurgija e kataraktit te të rriturit dhe fëmijët
 • kirurgija refraktive e kataraktit
 • kirurgija e glaukomës
 • kirurgija e kanaleve të lotëve

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Doc. dr.shk. Biljana Kostovska

Specialist oftalmolog dhe kirurg

Fusha e interesit të veçantë:

 • kirurgija refraktive
 • kirurgija e kataraktit
 • kirurgija e vitreoretinale
 • kirurgija plastike

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Dr. Ilir Osmani

Specialist oftalmolog dhe kirurg

Fusha e interesit të veçantë:

 • kirurgjia vitreoretinale
 • kirurgjia e kataraktit
 • kirurgjia refraktive

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi, Tetova

Dr. Mirjana Sazdovska

Specialist oftalmolog

Fusha e interesit të veçantë:

 • dijagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të retinës;
 • trajtimi me terapi me laser;
 • trajtimi dhe kirurgjia e glaukomës
 • diagnostikimi pediatrik

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Dr. Fanka Gilevska

Specialist oftalmolog dhe kirurg

Fusha e interesit të veçantë:

 • kirurgija e refraktive
 • dijagnoza dhe trajtimi i keratokonus
 • dijagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve te personat me diabet
 • trajtimi medikamentoz i sëmudnjeve të retinës

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Dr. Viktorija Fileva Fotevska

Specialist oftalmolog dhe kirurg

Fusha e interesit të veçantë:

 • dijagnostikimi dhe kirurgija femijërore
 • trajtimi i strabizmit te fëmijët dhe të të rriturit
 • kirurgija refraktive

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Dr. Aleksandra Goçeva Jerçik

Specialist oftalmolog

Fusha e interesit të veçantë:

 • kirurgija refraktive
 • dijagnostikim i sëmundjeve të syve
 • dijagnostikim dhe trajtim i djendjeve te personat me diabet

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Manastir

Dr. Todorçe Josev

Specialist oftalmolog

Fusha e interesit të veçantë:

 • kirurgji refraktive
 • diagnostikim i sëmundjeve të syrit
 • diagnostikim dhe trajtim të njerëzve me diabet

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shtip

Dr. Elizabeta Spasik

Oftalmolog specialist dhe kirurg

Fusha me interes të veçantë:

 • kirurgija refraktive e kataraktit
 • kirurgija plastike
 • diagnostikimi refraktive
 • diagnostikim dhe trajtim të njerëzve me diabet

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Kumanove

Dr. Irina Nikoloska Petroska

Specialist oftalmolog

Fusha me interes të veçantë:

 • diagnostikimi i sëmundjeve të syrit
 • diagnostikimi katarakti dhe refraktive
 • diagnostikimi vitreoretinale

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Tetovo

Dr. Violeta Shijakova

Oftalmolog specialist dhe kirurg

Fusha e interesit të veçantë:

 • diagnostikimi i sëmundjeve të syrit
 • kirurgija e refraktive
 • dijagnoza dhe trajtimi i keratokonus

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi, Tetova, Manastir

Dr. Boban Sotirovski

Oftalmolog specialist dhe kirurg

Fusha me interes të veçantë:

 • diagnostikimi i sëmundjeve të syrit
 • trajtimin e sëmundjeve të retinës (anti-VEGF terapi, Laser terapi)
 • kirurgjia e kataraktit

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Dr. Stefan Mladenovski 

Specialist oftalmolog dhe kirurg

Fusha me interes të veçantë:

 • dijagnostikim dhe trajtim i djendjeve te personat me diabet
 • diagnostikim dhe trajtim të njerëzve me diabet
 • kirurgjia vitreoretinale

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Zagreb

Dr. Dime Zaev

Specialist anesteziolog dhe reanimatolog

Fusha me interes të veçantë:

 • Anestezi e përgjithshme
 • anestezi lokale e potencuar
 • dhe anestezia regionale në operacionet e pjesës së përparme dhe të pasme të segmentit tek fëmijët dhe të rriturit

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

dr-kristina-sisarica

Dr. Kristina Shisharica 

Fusha me interes të veçantë:

 • diagnostikimi i sëmundjeve të syrit
 • kirurgija e refraktive
 • dijagnostikim dhe trajtim i djendjeve te personat me diabet
 • kirurgjia vitreoretinale

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi, Zagreb

Dr. Agon Abdija 

Fusha me interes të veçantë:

 • diagnostikimi i sëmundjeve të syrit
 • kirurgjia e kataraktit
 • kirurgjia vitreoretinale

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Dr. Sumeja Kasami

Fusha me interes të veçantë:

 • diagnostikimi i sëmundjeve të syrit
 • kirurgjia e kataraktit
 • dijagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve te personat me diabet

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi, Kumanove

Dr. Ljuben Angelovski

Fusha me interes të veçantë:

 • trajtimi anti-VEGF
 • manifestimet oftalmologjike të sëmundjeve sistemike
 • kirurgjia vitreoretinale

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Dr. Anja Shumejko

Fusha me interes të veçantë:

 • dijagnostikimi dhe kirurgija femijërore
 • dijagnostikimi dhe kirurgija te fëmijët dhe të të rriturit

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi, Zagreb

Dr. Ivona Petrovska

Fusha me interes të veçantë:

 • dijagnostikimi dhe kirurgija femijërore
 • dijagnostikimi dhe kirurgija te fëmijët dhe të të rriturit

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi, Zagreb

Dr. Kosta Shijakov

Fusha me interes të veçantë:

 • diagnostikimi i sëmundjeve të syrit
 • kirurgjia e kataraktit
 • kirurgjia vitreoretinale

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi, Zagreb

Dr. Sara Blazhevska

Fusha me interes të veçantë:

 • diagnostikimi i sëmundjeve të syrit
 • kirurgjia e kataraktit
 • kirurgjia vitreoretinale

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi, Zagreb

Associates

Prof. dr. Vesna Dimovska Jordanova 

Prof. spec.oftalmolog dhe kirurg

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Doc. dr. Bekim Tateshi

Doc. specialist oftalmolog dhe kirurg

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Prof. dr. Milena Golubovikj 

Prof. spec.oftalmolog

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Shkupi

Dr. Nikolina Simevska Cvejovska 

Spec. oftalmolog

Download PNG location icon on the map - Free Transparent PNG  Manastir