ÇMIMET

Të gjitha pagesat për shërbimet tona mund të bëhen  me para në dorë, kartelë dhe nëpërmjet llogarisë bankare. Shuma e plotë e shërbimeve mund të paguhet në mënyrën vijuese:

 • Pagesa e shërbimeve deri më 3.000 euro mund të bëhet me para në dorë;
 • Pagesa e shërbimeve mbi 3000 euro mund të bëhet vetëm me kartelë, nëpërmjet bankës, shtëpisë kursimore ose nëpërmjet llogarisë në ndonjë institucion tjetër i cili jep shërbime pagesore.
 • Mundësi për pagesë me këste ekzison nëpërmjet:
  • Diners, deri më 12 këste;
  • Uni Banka,  deri më 24 këste, pa interes;
 • Mbulesa e disa shërbimeve të caktuara nëpërmjet:
  • Sigurimit vullnetar privat shëndetësor të „Sigurimit Sava “
  • Sigurimit shëndetësor të „Cigna
  • Sigurimit shëndetësor të „GBG
 • Mundësi plotësuese për:
  • Shfrytëzuesit e NLB HappyCard 4% Cashback
  • Shfrytëzuesit e Cashback World

Ju rekomandojmë para pagesës të kontrolloni limitin ditor për pgesa. Mundësia për pagesë në këste nuk është e mundur për pacientët nga vendet e jashtme.

Vërejtje:
 • Paraprakisht konfirmoni terminin tuaj në  02 3097 000
 • Çmimet e intervenimeve janë të dhëna për një sy.
 • Çmimet janë të shprehura në denarë.
 • Pagesa bëhet vetëm në denarë.
Pagesa elektronike e shërbimeve:
 • Pagesat elektronike mund të bëhen me gjitha llojet e kartelave nga të gjitha bankat, përveç me kartelën e llojit  American Express dhe Diners.
 • Ju lutemi kontrolloni shumën e disponueshme në kartelën tuaj para se ta bëni pagesën, në të kundërtën pagesa nuk do të kalojë.
 • Vërtetimi për pagesën e  bërë do të dërgohet në e-mail adresën tuaj, e cila sipas nevojës mund të kërkohet si dëshmi për pagesë në spitalin tonë.

Kontrollet e pacientëve

Kontrolli oftalmologjik

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy-kontrolli i segmentit të parmë të syve.

1.400,00

Kontrolli sub-specialist

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimit, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-kontroll i segmentit të parmë dhe pasmë të syve.

1.650,00

Kontrolli para operimit të kataraktit

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit, eko/biometria, IOL master.

3.000,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-analiza e kornesë me Pentakam.

4.270,00

Kontrolli për mendim konziliar

3.000,00

Konsultimi me oftalmolog

1.000,00

Kontrolli

800,00

Kontrolli pas operacionit

Kontrolli tre muaj pas korrigjimit të dioptrisë me laser.

1.500,00

Ndërrimi i thjerrëzave terapeutike të kontaktit

300,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser

Kontrolli për korrigjimin e dioptrisë me laser

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-analiza e kornesë me Pentakam.

4.270,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser – PRK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

39.980,00

 

Korrigjimi i dioptrisë me laser – LASIK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

31.000,00

Implantimi i Verysize/Veryflex

Thjerrëzat intraokulare faktike në dhomën e parme. Çmimi është vetëm për njërin sy.

92.250,00

Implantimi i ICL

Thjerrëza intraokulare faktike në dhomën e pasme. Çmimi është vetëm për njërin sy.

110.700,00

Katarakta (perdja)

Kontrolli para operacionit të kataraktit

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit, eko/biometria, IOL master.

3.000,00

Ekografia 

1.500,00

Biometria

1.400,00

OCT

Topografia optike koherente e segmentit të parmë ose segmentit të pasmë.

1.900,00

Yag laser kapsulotomia

Trajtimi i kataraktit sekondar. Çmimi është vetëm për njërin sy.

6.000,00

Implantimi i thjerëzës monofokle (MA)

Thjerrëza monofokale trepjesëshe akrile intraokule. Çmimi është vetëm për njërin sy.

48.500,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SA)

Thjerrëza monofokale njëpjesëshe akrile intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

55.900,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SN)

Thjerrëza monofokale sferike e verdhë intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

67.500,00

Implantimi i tjerrëzës monofokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjimin e dioptrisë dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

92.500,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat. Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Diabeti dhe retina

Kontrolli sub-specialist

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimit, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-kontroll i segmentit të parmë dhe pasmë të syve.

1.650,00

Kontroll për personat me diabet

Kontroll i hollësishëm i segmentit të përparmë dhe të pasmë të syve dhe OCT analiza.

3.300,00

Ekografia 

1.500,00

Biometria

1.400,00

OCT

Topografia optike koherente e segmentit të parmë ose segmentit të pasmë.

1.900,00

Laserfotokoagulimi me laser argon

Çmimi është vetëm për njërin sy.

7.700,00

Aplikimi i injeksionit Аvastin

Aplikimi intrabulbar i Avastinit. Çmimi është vetëm për njërin sy.

8.900,00

Aplikimi i injeksionit Аvastin

Aplikimi subkonjuktiv i Avastatinit. Çmimi është vetëm për njërin sy.

12.500,00

Vitrektomia

Operimi i segmentit të pasmë. Çmimi është vetëm për njërin sy. Këtë operacion e mbulon Fondi i shëndetësisë.

123.000,00

Vitrektomia nëpërmjet FSSH

Operimi i segmentit të pasmë nëpërmjet Fondit të shëndetësisë. Paguhet participim. Çmimi është vetëm për njërin sy.

6.000,00

Vitrektomia dhe operimi i kataraktit

Operimi i segmentit të pasmë dhe operimi i kataraktit me vendosjen e thjerrëzës intaokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

166.000,00

Keratokonusi i kornesë

Pentakami

Diagnostikimi për analizë të kornesë.

3.100,00

Prova e përshtatjes së thjerrëzave ROSE K

Thjerrëza speciale për persona me keratokonus.

5.100,00

Metoda cross linking

Çmimi është vetëm për njërin sy.

61.500,00

Trajtimi i glaukomës

Kontrolli oftalmologjik

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy-kontrolli i segmentit të parmë të syve.

1.400,00

Kontrolli sub-specialist

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimit, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-kontroll i segmentit të parmë dhe pasmë të syve.

1.650,00

Matja e shtypjes së syve

300,00

Matja e shtypjes se syve-lakorja ditore

1.400,00

OCT

Topografia optike koherente e segmentit të parmë ose segmentit të pasmë.

1.900,00

Fusha pamore

Ekzaminimi i njërit sy.

1.200,00

Fusha pamore

Ekzaminimi i të dy syve.

1.620,00

YAG iridotomia

Çmimi është vetëm për njërin sy.

6.500,00

Laseri te glaukoma (trabekuloplastika me laser)

Çmimi është vetëm për njërin sy.

5.000,00

Operimi i glaukomës (trabulektomia)

Çmimi është vetëm për njërin sy.

54.000,00

Operimi i glaukomës dhe katarakta

Çmimi është vetëm për njërin sy.

86.100,00

Strabizmi

Kontroll për strabizëm

2.300,00

Operacion i strabizmit

Çmimi është i njëjtë pavarsisht a bëhet njëri apo te dy sytë.

79.950,00

Paketa familjare

Paketa familjare nr. 1

Familje tre anëtarëshe: dy të rritur dhe një fëmijë deri në 18 vjeç

E përfshirë në këtë paketë:

 • Të rriturit: dy kontrolle oftalmologjike
 • Fëmijët: kontroll subspecialistike dhe skioskopi

4.400,00

Paketa familjare nr.2

Familje katër anëtarëshe: dy të rritur dhe dy fëmijë deri në 18 vjeç

E përfshirë në këtë paketë:

 • Të rriturit: dy kontrolle oftalmolgjike
 • Fëmijët: dy kontrolle subspecialistike dhe dy skioskopi

6.365,00

Paketa familjare nr.3

Familje tre anëtarëshe: një i rritur dhe dy fëmijë deri në 18 vjeç

E përfshirë në këtë paketë

 • Person i rritur: kontroll oftalmologjik
 • Fëmijët: dy kontrolle subspecialistike dhe dy skioskopi

5.148,00