Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Ne e dimë çka u duhet pacientëve tanë dhe dimë si ta bëjmë atë.

Ne jemi spital udhëheqës në rajon, i cili me njohuri profesionale të kuadrit mjekësor, teknologjinë e lartë dhe kujdesin e vërtetë për nevojat tuaja, do t’ju japim pamje më të mirë për botën rreth jush dhe do t’jua përmirësojë jetën.

Si pjesë e grupacionit të Klinikës universitare „Svjetllost“ nga Zagrebi, në më shumë nivele, i ndjekim dhe aplikojmë standarde më të larta në shërimin e të gjitha sëmundjeve të mundshme të pacientëve.

Vazhdimisht i përkryejmë metodat tona të shërimit, me qëllim që të mundësojmë kujdes më të mirë mjekësor për njerëzit dhe familjet e tyre, në bashkësinë së cilës i takojmë.

Për çdo ditë e krijojmë dhe jetojmë filozofinë e Patient Experience (PX) sepse besojmë se secili pacient është unik dhe i veçantë, sikurse edhe zgjidhja e problemit të tij.

„Nga të gjitha të drejtat, më e madhja është, e drejta e njeriut për shikim.“

Në vazhdimësi jemi të përkushtuar në mbindërtim në të gjitha segmentet, veçanërisht në pjesën e përkrahjes dhe ndërtimit të oftalmologëve specializantë, të rinj dhe me perspektivë. Ju falënderojmë për besimin.

Si pjesë e Grupacionit të Klinikës Universitare Svjetlost nga Zagrebi, në më shumë nivele, i ndjekim dhe aplikojmë standardet më të larta në shërimin e gjitha sëmundjeve të mundshme të syve të pacientëve.

Vazhdimisht jemi të përkushtuar në mbindërtim në të gjitha segmentet, posaçërisht në pjesën e mbështetjes dhe krijimit të specializantëve oftalmologë.

Ndërtojmë kulturë të PX sepse besojmë se secili pacient është unik dhe i veçantë sikurse edhe zgjidhja e problemit të tij.

Sistina Oftalmologjia Shkup

e-mail: contact@sistinaoftalmologija.mk
Tel: +389 2 30 97 000
Tel.: +389 70 351 008
„Skupi“ 5А, 1000
Shkup, Maqedonia e Veriut

Sistina Oftalmologjia Manastir

e-mail: bitola@sistinaoftalmologija.mk
Tel.: +389 47 226-900
Tel.: +389 70 355-900
rr. „Nikola Tesla“ no. 158
Manastir, Maqedonia e Veriut

Sistina Oftalmologji Gostivar

e-mail: gostivar@sistinaoftalmologija.mk
Tel.: +389 42 810 800
Tel.: +389 72 809 800
rr: „Pavle Avramovski“ no. 54
1230 Gostivar, Maqedonia e Veriut

Sistina Oftalmologji Tetovë

e-mail: tetovo@sistinaoftalmologija.mk
Tel: +389 44 357 111
Tel.: +389 72 799 111
blv. Vidoe Smilevski Bato  no.1 -1/3
1200 Tetovë, Maqedonia e Veriut

Sistina Oftalmologji Shtip

e-mail: stip@sistinaoftalmologija.mk
Tel: +389 32 307 100
Tel: +389 71 220 206
blv. JNA no. 2
2000 Shtip, Maqedonia e Veriut