Të dashur pacientë,

Shërbimi online konsultime do t’ju mundësojë që nga komoditeti dhe siguria e shtëpisë suaj të merrni këshilla profesionale nga mjeku ynë për gjendjen tuaj me sytë dhe të merrni udhëzime për kujdesin e mëtejshëm mjekësor, gjegjësisht raport mjekësor.

Nëpërmjet këtij takimi virtual do të mund të:

  • Kontaktoni me mjekun tanë oftalmolog;
  • T’ia sqaroni gjendjen tuaj;
  • Të merrni këshilla pas diagnostikimit të bërë paraprakisht;
  • Të merrni sqarim të hollësishëm për mundësitë për zgjidhje të problemit tuaj;
  • Të merrni mendim nga mjeku për hapat e mëtejshëm.

Оnline konsultimet janë mënyrë për takim të thjeshtë dhe efikas virtual me mjekun tanë.

Terminin vetë e zgjidhni, ndërsa i njëjti zgjat maksimum deri 15 minuta.

INFORMATA TË RËNDËSISHME PËR SHFRYTËZIMIN E SHËRBIMIT „KONSULTIMET ONLINE ME MJEKUN“

Të dashur shfrytëzues, ju lutemi me kujdes lexoni dokumentet e dhëna para se ta shfrytëzoni ueb faqen. Nëse i shfrytëzoni shërbimet tona kjo do të thotë se i pranoni dhe pajtoheni me këto kushte. Nëse nuk i pranoni, ju lutemi mos ta shfrytëzoni këtë ueb faqe.

Deklaroj se jam i/e informuar për qëllimin dhe mënyrën e mbajtjes së „Online konsultimeve me mjekun“ si dhe me kushtet, rregullat dhe udhëzimin për shfrytëzimin e shërbimit „Online konsultime me mjekun“
Pajtohem me Deklaratën për përpunim të të dhënave personale.

ZGJIDHNI KONSULTIMIN E DËSHIRUAR

KONSULTIM PËR KONTROLL

Zgjidheni këtë opsion nëse keni
problem me sytë por nuk jeni të sigurt a duhet ta vizitoni oftalmologun ose çfarë kontrolli ju nevojitet

Konsultim për intervenim

Zgjidheni këtë opsion nëse keni diagnozë,
e dini çfarë intervenimi ju nevojitet por dëshironi të mësoni më shumë për të njëjtin nga personi profesionist – mjeku ynë

KONSULTIM SIPAS DIAGNOZËS

Zgjidheni këtë opsion nëse keni
diagnozë por dëshironi të konsultoheni për mendim të dytë në lidhje me gjendjen tuaj