Specialist anesteziolog dhe reanimatolog

Fusha me interes të veçantë:

 • Anestezi e përgjithshme;
 • anestezi lokale e potencuar;
 • dhe anestezia regionale në operacionet e pjesës së përparme dhe të pasme të segmentit tek fëmijët dhe të rriturit.

Biografi e shkurtër

Dr. Dime Zaev u diplomua në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Shën Kirilit dhe Metodit në vitin 2000, ndërsa në vitin 2007 përfundoi specializimin në anesteziologji. Po atë vit, ai përfundoi njohuritë e tij në klinikën e syrit në Universitetin Mjekësor „Saharija“ në Turqi.

Nga viti 2011 deri në vitin 2021 ai punoi në një klinikë tjetër të syrit, ndërsa nga viti 2022 ai është pjesë e ekipit të Sistina Oftalmologjia.

Anëtarësime

 • Oda e Mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Shoqata e Anesteziologëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Shoqata e të Sëmurëve Kritikë në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Arsimim shtesë

Ai ka vizituar shumë seminare si në vend ashtu edhe jashtë vendit. Disa prej tyre janë:

 • Kongresi në fushën e anestezisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut
 • Kongresi në fushën e anestezisë në Bullgari në vitin 2014
 • Kongresi në fushën e anestezisë në Bullgari në vitin 2018
 • Fondacioni Evropian për arsimin në anesteziologji nga viti 2000-2018
 • Departamenti i Anesteziologjisë me reanimacion “Trajtimi multimodal i dhimbjes” në vitin 2021