Специјалист анестезиолог и реаниматолог

Област од посебен интерес:

 • Општа анестезија;
 • локално потенцирана анестезија;
 • и регонална анестезија при операции на преден и заден сегмент кај деца и возрасни.

Кратка биографија

Д-р Диме Заев завршил Медицински факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во 2000 година, додека во 2007 година завршува специјализација по анестезиологија. Истата година, го надополнува своето знаење во очната клиника и медицински универзитет „Сахарија“ во Турција.

Од 2011 до 2021 година работи во друга очна клиника, од 2022 година е делот од тимот на „Систина Офталмологија“.

Членство

 • Лекарска комора на Р. Северна Македонија
 • Здружение на анестезиолози на Р. Северна Македонија
 • Здружение на критично болни на Р. Северна Македонија

Дополнителни едукации

Посетува многубројни едукации како во земјата така и во странство. Некои од нив се:

 • Конгрес од областа на анестезија во Р. Северна Македонија
 • Конгрес од областа на анестезија во Бугарија во 2014 година
 • Конгрес од областа на анестезија во Бугарија во 2018 година
 • Европска фондација за едукација во анестезиологија од 2000 – 2018 година
 • Катедра по  Анестезиологија со реанимација „ Мултимодален третман  на болка“ во 2021 година