Biografi e shkurtër

Dr. Elizabeta Spasiq i filloi studimet në vitin 1990 në Beograd të Serbisë, ku mori diplomën e parë si mjeke e përgjithshme, ndërsa në vitin 2007 u specializua në Universitetin e Mjekësisë të Shkupit “Shën Kirili dhe Metodi.

Dr.Elisabeta Spasiq ka fituar më shumë se 20 vite përvojë si mjeke oftalmologe në Kumanovë dhe duke filluar nga viti 2023 është bërë pjesë e ekipit të Oftalmologjisë Sistina.

Anëtarësimi

Dr. Elisabeta Spasiq është anëtare e disa shoqatave në nivel kombëtar dhe evropian.

  • Anëtar i oftalmologëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
  • Anëtar i Shoqatës Evropiane të ESCRS për kirurgjinë e kataraktit dhe refraksionit
  • Anëtar i Shoqatës Oftalmologjike të Evropës Juglindore SEEOS

Edukime shtesë

Në vitin 2013, Dr. Elisabeta Spasiq përfundoi me sukses Trajnimin për Kirurgjinë e Kataraktit në Kiev, Ukrainë.