Vërejtje:
  • Paraprakisht konfirmoni terminin tuaj në  02 3097 000
  • Çmimet e intervenimeve janë të dhëna për një sy.
  • Çmimet janë të shprehura në denarë.
  • Pagesa bëhet vetëm në denarë.
Pagesa elektronike e shërbimeve:
  • Pagesat elektronike mund të bëhen me gjitha llojet e kartelave nga të gjitha bankat, përveç me kartelën e llojit  American Express dhe Diners.
  • Ju lutemi kontrolloni shumën e disponueshme në kartelën tuaj para se ta bëni pagesën, në të kundërtën pagesa nuk do të kalojë.
  • Vërtetimi për pagesën e  bërë do të dërgohet në e-mail adresën tuaj, e cila sipas nevojës mund të kërkohet si dëshmi për pagesë në spitalin tonë.

Ablacioni i retinës

123,000.00 ден