Д-р Мирјана Саздовска

Специјалист офталмолог

 • Медицинскиoт факултет Скопје (1982)
 • Вработена на Клиниката за очни болести, Скопје (1983)
 • Специјализација по офталмологија (1987)
 • Асистент на Катедрата по офталмологија при Медицинскиот. Факултет, Скопје (1990)
 • Постдипломски студии (1984)
 • Стручна едукација – Школа за ултразвук- организирана од страна на Српското лекарско друштво, Крагујевац (1986)
 • Шеф на Кабинет за ултразвук на Клиниката за очни болести, Скопје
 • Активен учесник во воведување на ласер терапијата во офталмологијта на Клиниката за очни болести, Скопје (1991)
 • Стручно усовршување во врска со примената на ласер терпијата на Клиниката за очни болести во Ниш и во Љубљана (1991, 1992)
 • Стручно усовршување на Клинката на очни болести во Софија во Кабинетите за ултрасонографија, флуоресцеинска ангиографија и ласер терапија. (1993)
 • Стрчно усовршување во врска со оператвитните зафати на стаклестото тело и ретината, Варна (1995)
 • Автор и коавтор на околу 20 трудови презентирани во земјава и странство.
 • Присуство на офталмолошки Конгреси во Будимпешта, Милано, Париз и Истанбул
 • Член на Управниот одбор на Здружението на офталмолози на Македонија во два мандата
 • Работно искуство- Клиника за очни болести ( 1983-1998), ПЗУ Окулус ЕМ (1998-2012), Систина Oфталмологија (2012-)
 • Поле на особен интерес – болести на ретината, ехографија, ласер терапија, флуоресцеинска ангиографија