Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Најдете доктор

Пребарајте состојба

Искуства на пациенти

Закажете преглед                                   

Најдете доктор                                       

Пребарајте состојба                             

Искуства на пациенти                         

Зошто
Систина Офталмологија?

Искуство

Повеќе од 20 години искуство во дијагностицирање, лекување и третман на очни болести.

Искуство

Најдобар третман на комплицирани случаи.

Пациентот во фокус

Повеќе од 20 години искуство во дијагностицирање, лекување и третман на очни болести.

Искуство

Повеќе од 20 години искуство во дијагностицирање, лекување и третман на очни болести.

Единствена

очна болница со

4 дијагностички центри.

We EMPOWER. VALUE. GROW

Нашите партнери