„Shumë nga miqtë e mi në Belgjikë mendonin se nuk është mirë ajo që këtu do ta bëj intervenimin. Nuk janë të njohur me shëndetësinë e shtetit tuaj. Të jem i sinqertë edhe unë nuk isha. Por, kur fillova të hulumtoj, kur ju kontaktova dhe kur erdha dhe pashë si duket gjithë kjo – kjo është më e mirë se ajo që kemi na Belgjikë. Ndihesha mirë nga fillimi deri në fund!“ – thotë Mishel Artos.

Komentet e tilla na e ngrohin zemrën dhe na bëjnë të lumtur. Mishel Artos u çlirua nga syzet dhe dioptria me korrigjim të dioptrisë me laser në klinikën tonë.

„Mjekja ime është e shkëlqyer. D-r Viktorija Fileva është një nga më të mirat në botë. Shumë gazmore dhe me humor. Gjatë intervenimit biseduam sikur të ishim në ndonjë kafene, sikur të ishim duke pirë kafe. Ndjehesha shumë i sigurt. Kur përfundoi me operacionin, mjekja duhej të më tregonte se përfundoi, sepse unë mendoja se ende nuk kemi filluar.“ – Mishel.

Dëgjojeni gjithë deklaratën për përshtypjet dhe përvojat e tij në „Sistina Oftalmologjia“.

Këshillë për kontrollin e parë dhe/ose
diagnostikim në rast se keni gjendje të njëjtë ose të ngjashme:

Kontrolli për korrigjimin e dioptrisë me laser

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-analiza e kornesë me Pentakam.

4.270,00

Pentakami

Diagnostikimi për analizë të kornesë.

3.100,00

Kontrolli pas operacionit

Kontrolli tre muaj pas korrigjimit të dioptrisë me laser.

1.150,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser – PRK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

39.980,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser – LASIK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

31.000,00

Oftalmologu ruan të drejtën të propozojë lloj tjetër të kontrollit dhe/ose diagnostikim varësisht nga gjendja e përcaktuar gjatë kontrollit.