Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

BASHKËPUNIMI ME FSSH

Klinika e specializuar e syve „Sistina oftalmologjia“ dhe Fondi për sigurim shëndetësor i RMV, kanë të lidhur marrëveshje për vitrektominë dhe kirurgjinë e kataraktit.

Kirurgjia e katarakti e përfshin trajtimin e kataraktit (perdes) me metodën PHACO dhe me implantimin e thjerrëzës monofokale intraokulare.

Vitrektomia është intervenim i ndërlikuar mikrokirurgjik me të cilin trajtohen rastet urgjente të segmentit të pasmë të syrit. Me vitrektomi trajtohet:

Grupet e diagnozave që trajtohen me vitrektomi:

  • H43 – DISORDERS OF VITREOUS BODY
  • H33 – RETINAL DETACHMENTS AND BREAKS
  • H34 – RETINAL VASCULAR OCCLUSIONS
  • H35 – OTHER RETINAL DISORDERS
  • H36 – ЗАБОЛУВАЊА НА РЕТИНАТА КАЈ БОЛЕСТИ КЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО

Të gjitha kontrollet në „Sistina oftalmologjia“, paguhen privatisht.