Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Соработка со ФЗО

Специјализираната очна клиника „Систина Офталмологија“ и Фондот за здравствено осигурување (ФЗО) на РСМ имаат склучено договор за витректомија и катарактна хирургија.

Катарактната хирургија го опфаќа третманот на катаракта (перде) со PHACO метод и со вградување монофокална интраокуларна леќа.

Витректомија (PPV) е сложена микрохируршка интервенција со која се третираат итни состојби на задниот сегмент на окото. Со витректомијата се третира:

Групи на дијагнози кои се третираат со витректомија:

  • H43 – DISORDERS OF VITREOUS BODY
  • H33 – RETINAL DETACHMENTS AND BREAKS
  • H34 – RETINAL VASCULAR OCCLUSIONS
    H35 – OTHER RETINAL DISORDERS
  • H36 – ЗАБОЛУВАЊА НА РЕТИНАТА КАЈ БОЛЕСТИ
  • КЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО

Сите прегледи во „Систина Офталмологија“ се наплаќаат приватно.