GRNP Lisbon – Programi global për lidhjen e retinologëve nga Evropa, këtë vit u mbajt në Lisbonë më 13 dhe 14 maj, në Qendrën Kongresore Estriol, në të cilën morri pjesë  edhe oftalmologja kirurgja jonë specialiste, Dr. Fanka Gilevska.

“Ngjarja filloi me një rishikim të arritjeve në trajtimin e sëmundjeve të retinës në 10 vitet e fundit dhe vazhdoi me një diskutim në të cilin diskutuam trajtimet e ardhshme dhe nëse aktualisht kemi një trajtim optimal që është i disponueshëm dhe efektiv për të konsideruar se kemi arritëm qëllimin tonë – zgjidhje për sëmundjet e retinës.

Debatin e udhëhoqi prof. Michael Stuart nga Klinika Mayo, dhe përveç kësaj prof. Mike Uhlbig nga Universiteti Teknik i Mynihut shikoi qasjet alternative dhe përshkroi pritshmëritë e ardhshme në trajtimin me këto qasje.

Veçanërisht interesante ishte punëtoria e Javier Ventura nga Spitali Klinik në Barcelonë, i cili bëri një rishikim të protokolleve të trajtimit dhe së bashku me ne hodhën bazat për ndryshime të mundshme të protokolleve që do të mundësonin trajtim më të suksesshëm. Ne jemi të inkurajuar në këtë pjesë, sepse në spitalin tonë ndjekim trendet botërore dhe vërtetuam se regjimet tona të individualizuara nuk devijojnë nga mënyra se si bëhet në Spitalin Klinik të Barcelonës. Ne mund të mburremi me përvojat tona dhe suksesin tonë në trajtimin e pacientëve veçanërisht tek degjenerimi makular senile dhe edema makulare diabetike- rrëfeu doktor Fanka.

Në ditën e dytë të kongresit, tema kryesore ishte inteligjenca artificiale në mjekësi dhe oftalmologji – aspektet e saj teknike, praktike dhe etike. “Për aplikimin e mundshëm të inteligjencës artificiale në praktikë, sa më shpejt dhe lidhjen tonë me bazat e të dhënave botërore. Mezi presim mjetet e reja diagnostikuese, të cilat janë ende në fazën e kërkimit. Premtojnë shumë, për sa i përket diagnostikimit të hershëm, shumë preciz dhe në nivel qelizor dhe aplikimin e tyre në diagnostikimin shumë të hershëm të gjendjeve neurologjike apo kardiake.”- shpjegoi doktoresha Fanka.

Gjithashtu, në kongres u prezantua edhe platforma Vision Academy për informimin e përditshëm dhe në kohë për të gjitha risitë në trajtimin e sëmundjeve të retinës dhe aplikimin e tyre në spitalin tonë.

Kongresi mundësoi shkëmbimin dhe miqësinë mes kolegëve nga vendet e tjera, si dhe vendosjen e kontakteve të mëtejshme dhe shkëmbimin e njohurive dhe mundësinë e konsultimit kur lindin dilema në praktikën e përditshme, gjatë trajtimit të pacientëve në vendin tonë.