Fanka Gilevska ka lindur në vitin 1985 në Shkup, Maqedonia e Veriut.

Ka diplomuar në Fakultetin e mjekësisë, pranë Universitetit „Shën Kirili dhe Metodi“ në vitin 2008. Nga viti 2009 deri në vitin 2013 specializon oftalmologjinë në Qendrën klinike spitalore në Zagreb dhe merr titullin – oftalmolog specialist.

Përvojën e parë të punës e fillon në poliklinikën e syve „Kornea medika“ në Shkup. Nga viti 2013 deri në vitin 2015 transferohet në Zadër dhe është pjesë e ekipit të poliklinikës së syve „Lakrima“.

Nga viti 2015 zyrtarisht është pjesë e ekipit të Sistina Oftalmologjia.

Anëtarësi

  • Oda e Mjekëve të Maqedonisë
  • Oda e mjekëve të Kroacisë

Edukimet plotësuese

Viziton edukime të shumta si në vend edhe jashtë vendit. Disa nga ato janë:

  • Viti  2010, Zagreb – Kurs për „Furnizim dhe përpunim të indeve dhe qelizave në bankën e syve
  • Viti 2013, Zagreb  – Kurs „Ultrazë në oftalmologji“
  • Viti 2013, Munih – Punëtori „Qasja diagnostike dhe terapeutike në oftalmologjinë pediatrike dhe strabologji“ prof. Bergen i klinikës universitare të Munihut
  • Viti 2015, Zagreb – Edukim në fushën e kirurgjisë refraktive  në klinikën universitare të syve „Svjetlost“
  • Viti 2016, Zagreb – Edukim nw fushwn e ektazioneve tw kornesw, keratokonus dhe cross-liknikg, klinika universitare e syve „Svjetlost“

Çmimet

  • Çmimi „Zergolen Çupak“ për oftalmolog të ri më të mirë, me temën „LASIK – përvojat e para“ – Zagreb, 2015
  • Çmimi i kongresit ndërkombëtar, Braç, me temën  „Korelacioni mes edemës diabetike të makulës dhe mprehtësisë së shikimit“ – 2012