Korrigjimi  i dioptrisë me laser ndikon tek njerëzit si motivim për ndryshime që çojnë në një jetë më të mirë.

Hulumtimet kanë treguar se pas ndërhyrjes vërehen  ndryshime në:

  • motivim (njerëzit janë të etur për të ndryshuar sa më shumë gjëra të jetë e mundur për një jetë më të mirë),
  • perceptimi i realitetit (edhe nëse cilësia e mjeteve ndihmëse të syve është e lartë, ka ende një dallim në atë se si duket bota kur një person e vëzhgon atë pa thjerrëza kontakti),
  • qëndrim personal nga gjithçka përreth, dhe lind nevoja për të rishqyrtuar mënyrën e zgjedhur të jetesës (ushqim të shëndetshëm, stil të ri flokësh, etj.).

Sipas hulumtimeve: 97% e pacientëve janë të kënaqur me shikimin që kanë marrë, ndërsa 93% e pacientëve janë të kënaqur me arritjen e qëllimeve të tyre pas ndërhyrjes dhe më shumë se 97% besojnë se cilësia e jetës së tyre është përmirësuar ndjeshëm.

Një jetë më e mirë ose një cilësi jete nuk është e lehtë të përmirësohet përnjëherë, por është e nevojshme të bëhet hapi i parë. Është e mundur të përdoret korrigjimi i dioptrisë me laser si një motiv përbërës në jetë dhe të besojmë se nëse një person mund të shikojë botën në mënyrë të pavarur pa syze ose thjerrëza kontakti, ka shumë aspekte të tjera të jetës që mund të pësojnë ndryshime.

Ndodh që syzet ose thjerrëzat e kontaktit të shtrembërojnë realitetin dhe shikimi i ri pa mjete ndihmëse për sytë ndihmon për të kuptuar se çfarë nuk është në rregull.

Përmirësimi i mënyrës së jetesës është rezultati më i këndshëm i korrigjimit të dioptrisë me laser, dhe nëse një person arrin disa ndryshime, suksesi i korrigjimit  të dioptrisë me laser është i justifikuar.

Korrigjimi i dioptrisë me laser konsiderohet një nga arritjet më emocionuese në oftalmologji. Nuk është vetëm një lloj ndërhyrjeje mjekësore që ka për qëllim përmirësimin e shëndetit dhe shikimit. Është një shans për të vlerësuar jetën nga një perspektivë e re dhe për të arritur rezultate të mira në fushë personale dhe profesionale.