Rozalija Karçicka Vasilevska (50 vjeçare) nga Shkupi e zgjidhi problemin me kataraktin duke vendosur thjerrëz monofokale intraokulare dhe tani kënaqet me bukuritë e natyrës dhe pa problem i kryen obligimet e përditshme të punës. Lexoni për përvojën e saj:

„Thënia e d-r Zlatko Arnaudovskit në ueb faqen tuaj: “Nga gjitha të drejtat, më e madhe është e drejta e njeriut për shikim”, ishte vendimtare që ta bëj këtë intervenim tek ju. E shfrytëzoj fjalën intervenim, e jo operacion sepse me të vërtetë zgjati 8 minuta! Nuk mund të ngopen së shikuari, tani më me ngjyra, në detaje dhe nuk kam nevojë për syze. Problemi me kataraktin filloi që nga viti i kaluar, por kisha frikë ta zgjidh. Gjatë kësaj situate me koronavirusin, shikimi tani më filloi të bëhet më i ndjeshëm dhe të më pengojë puna në kompjuter. Punoj në projekte dhe është shumë e rëndësishme të kryej gjithçka në kohë. Filloi të më ndikojë edhe në karakter – ndjeja pasiguri dhe më vinte rëndë të them se kam problem, të mos rrëzohem ose pengohem etj.

Një vit mendohesha dhe më vjen keq që nuk e bëra intervenimin më herët. Pa marrë parasysh situatën aktuaale, unë e bëra intervenimin në Sistina Oftalmologjia sepse e dija se janë ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë dhe se jam në duar të sigurta. Falë atij besimi, e solla edhe tezen time për intervenimin e njëjtë dhe që të dyja tani shikojmë në HD.“

Këshillë për kontrollin e parë dhe/ose diagnostikim
në rast se keni gjendje të njëjtë ose të ngjashme:

Kontrolli para operacionit të kataraktit

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit, eko/biometria, IOL master.

2.400,00

Implantimi i thjerëzës monofokle (MA)

Thjerrëza monofokale trepjesëshe akrile intraokule. Çmimi është vetëm për njërin sy.

48.500,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SA)

Thjerrëza monofokale njëpjesëshe akrile intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

55.900,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SN)

Thjerrëza monofokale sferike e verdhë intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

67.500,00

Implantimi i tjerrëzës monofokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjimin e dioptrisë dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

92.500,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat. Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Oftalmologu ruan të drejtën të propozojë lloj tjetër të kontrollit dhe/ose diagnostikim varësisht nga gjendja e përcaktuar gjatë kontrollit.