Thjerrëzat fakike korrigjojnë dioptrinë e lartë që nuk mund të korrigjohet me korrigjim të dioptrisë me laser. I tillë ishte rasti i Zoran Jancev, dioptria e të cilit ishte -9.75 dhe -7.5. “ Më pengonin shumë syzet në punën time, pasi që punoj në fabrikë, kështu që shumë shpesh gjatë punës më binin, xhami mjegullohej ose mi godisnin padashur. Si alternativë kam mbajtur thjerrëza për një kohë, por shumë shpesh kisha infeksione, kështu që çdo herë jam mbështetur më shumë në syze, për këtë vendosa të bëj kontroll për korrigjim të dioptrisë me laser në të cilin u zbulua se kornea ime ishte shumë e hollë për të bërë korrigjim me laser. Në konsultim me mjekët kemi rënë dakord që opsioni më i mirë për mua është implantimi i thjerrëzave fakike ICL. Isha i frikësuar, por gjithçka shkoi pa asnjë problem, shikimi im ishte i paqartë, por të nesërmen u bë më i kthjellët. Ndihem shumë mirë sepse nuk jam më i varur nga syzet.”

Këshillë për kontrollin e parë dhe/ose diagnostikim
në rast se keni gjendje të njëjtë ose të ngjashme:

Kontrolli për korrigjimin e dioptrisë me laser

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-analiza e kornesë me Pentakam.

4.270,00

Pentakami

Diagnostikimi për analizë të kornesë.

3.100,00

Kontrolli pas operacionit

Kontrolli tre muaj pas korrigjimit të dioptrisë me laser.

1.150,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser – PRK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

31.000,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser – LASIK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

31.000,00

Oftalmologu ruan të drejtën të propozojë lloj tjetër të kontrollit dhe/ose diagnostikim varësisht nga gjendja e përcaktuar gjatë kontrollit.