Со факични леќи се корегира висока диоптрија која не може да се корегира со ласерска корекција на диоптрија. Таков беше случајот со Зоран Јанчев чија диоптрија беше -9.75 и -7.50. „Многу ми пречеа очилата во мојата работа, бидејќи работам во фабрика па многу често во текот на работењето ќе ми паднеа, ќе се заматеше стаклото или некој несакајќи ќе ми ги удреше. Како замена за очилата носев леќи извесен период, но многу често имав инфекции па секој пат се ослонував повеќе на очилата и затоа направив преглед за ласерска корекција на диоптрија на кој се откри дека мојата рожница е претенка за да можам да направам ласер. Во консултација со докторите се договоривме дека најдобра опција за мене е вградување на ICL факични леќи. Ми беше страв, но се помина без никакви проблеми, видот ми беше матен, но наредниот ден ми се избистри. Се чувствувам многу убаво бидејќи веќе не сум зависен од очилата.“

Совет за првичен преглед и/или дијагностика
во случај да имате иста или слична состојба:

Преглед за ласерска корекција на диоптрија

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно, анализа на рожница со Пентакам.

4.270,00


Имплантација на Verysize/Veryflex

Факична интраокуларна леќа во предна комора. Цената се однесува на едно око.

92.250,00

Имплантација на ICL

Факична интраокуларна леќа во задна комора. Цената се однесува на едно око.

110.700,00

Офталмологот го задржува правото да предложи друг вид на преглед и/или дијагностика во зависност од утврдената состојба на прегледот.