Pa dallim të të gjitha operacioneve, të trajtimit dhe situatës momentale Nevena Trojanoviq (62 vjeçare) nga Beogradi,  me sigurinë në profesionalitetin e ekipit tonë për një ditë e zgjodhi problemin me kataraktin dhe u çlirua nga syzet e dioptrisë përgjithmonë!

„Nuk dua të mbaj syze, nuk i duroj prandaj gjithmonë kam dashtur të çlirohem prej tyre. Tani përfundimisht, u çlirova nga katarakti me thjerrëz multifokale dhe shoh shkëlqyeshëm në të gjitha distancat, bile edhe më mirë sesa para se të më paraqitet dioptria. Kam jetuar në më shumë vende nëpër botë si Dubai, Keni etj., ndërsa tani në Beograd dhe kam parë gjithçka, por nga Sistina Oftalmologjia thjesht jam e mahniturа. Më ngjan me spital të nivelit të lartë.  D-r Kostovska ka raport fantastik të personalizuar miqësor. U ndjeva se jam e çmuar dhe në duar të sigurta. Nuk kishte nevojë të pyes asgjë rreth asaj se çka bëjnë, as edhe të hulumtoj dhe paraprakisht të di sepse iu dorëzova një sistemi i cili punon me përpikëri dhe me koordinim perfekt.

Pasi që nuk i dua syzet që para 11 viteve bëra korrigjimin e dipotrisë me laser. Kënaqesha me shikim e pastër por me kalimin e viteve, që është tërësisht normale, m’u paraqit katarakti në të dy sytë dhe për fat të keq gjakderdhje në njërin sy. Pasi që gjakderdhja është gjendje urgjente, doemos të operohesha në kohë. Atë problem e zgjodha dhe më ngeli edhe katarakti në syrin tjetër dhe udhëtimi im nëpër spitalet e syve përfundoi pikërisht te ju si spital numër 1 në rajon. Më vjen shumë mirë që u ktheva në Beograd e sigurt dhe e mahnitur nga gjithë përvoja dhe me shikimin që e dëshiroj.“

Këshillë për kontrollin e parë dhe/ose diagnostikim
në rast se keni gjendje të njëjtë ose të ngjashme:

Kontrolli para operacionit të kataraktit

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit, eko/biometria, IOL master.

2.400,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat. Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Oftalmologu ruan të drejtën të propozojë lloj tjetër të kontrollit dhe/ose diagnostikim varësisht nga gjendja e përcaktuar gjatë kontrollit.