Enes Jonuz (43 vjeç) është pacienti ynë nga Shkupi, i cili, si rezultat nga sëmundja sistematike dhe trajtimit të saj të komplikuar afatgjatë, zhvilloi neovaskularizim të retinës me ënjtje të nervit optik dhe makulës.

Ne i siguruam transportin deri në spital dhe gjendja e syve të tij u përmirësua me trajtimin anti-VEGF. “Aplikimi i anti-VEGF (injeksion Eylea) më ndihmoi të ruaj shikimin tim në kohë dhe të kem përmirësim. Për shkak të problemeve të mia shëndetësore dhe terapisë që marr, fatkeqësisht, u përqendrova më pak në dëmtimin e shikimit. Kur fillova të shkoja në disa spitale për kontrolle, ata nuk e dinin shkakun e problemit të syrit dhe nuk donin të mirnin përsipër për të më ndihmuar. Nuk mund të ngasja makinën natën dhe në kushte të mjegullta.

Gjithashtu më pengonin drita të forta dhe po shihja gjithnjë e më pak. Dr. Fanka Gilevska më referoi për testime shtesë, u konsultua me ekipin dhe më në fund gjetëm arsyen dhe zgjidhjen për të stabilizuar gjendjen time të syve. Tani jam për mrekulli.

Për “Sistina Oftalmologija” mund të them se ata janë numër 1 në shërbim dhe efikasitet. Mjekja më dha numrin e saj dhe është në dispozicion për mua në çdo kohë. “Për mua gjithashtu do të thotë shumë që më keni organizuar  transportin deri në spital dhe deri në shtëpi, sepse unë nuk mund të ngasja makinën dhe nuk doja ta  obligoja vëllain tim të vinte me mua për të më kthyer në shtëpi.

Совет за првичен преглед и/или дијагностика
во случај да имате иста или слична состојба:

Kontrolli sub-specialist

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimit, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-kontroll i segmentit të parmë dhe pasmë të syve.

1.650,00

OCT

Topografia optike koherente e segmentit të parmë ose segmentit të pasmë.

1.900,00

Aplikimi i injeksionit аvastin

Aplikimi intrabulbar i Avastinit. Çmimi është vetëm për njërin sy.

8.900,00

 Aplikimi i injeksionit аvastin

Aplikimi subkonjuktiv i Avastatinit. Çmimi është vetëm për njërin sy.

12.500,00

Офталмологот го задржува правото да предложи друг вид на преглед и/или дијагностика во зависност од утврдената состојба на прегледот.

Најчести прашања

Која е разликата меѓу инјекциите?

И двете инјекции ( Ејлеа и Авастин) се борат против создавање на ВЕГФ протеин кој предизвикува формирање на абнормални крвни садови со тенки ѕидови во задниот дел на окото кои не се функционални и предизвикуваат крварење.

Ејлеата е моќна, покоцентрирана инјекција со делотворно продолжено делување 5-6 недели. Авастинот делува од 25 дена до 1 месец.

Дали ќе биде доволно само една инјекција?

Се зависи од навремениот почеток на лекување. За жал, кај нас пациентите доаѓаат на преглед кога веќе имаат субјективни пречки во гледањето. Па, во одредени случаеви се потребни повеќе апликации.

Зошто мора да се примени анти-ВЕГФ третман?

Со спречување на создавањето на ВЕГФ протеинот, се спречува појава на нови крвни садови кои предизвикуваат крварење и едем, а со тоа се заштитува ретината и се сочувува видот.

Колку може да се подобри видот?

Подобрувањето на видот е индивидуално кај секој пациент, во зависност од навремено лекување и реакцијата на инјекцијата, но кај сите има позитивни резултати.

Што е ОЦТ?

Оптичка кохерентна томографија, која е неизнвазивна дијагностика која ни овозможува најсовремена снимка на структурата на задниот дел од окото (макулата и очниот нерв) што е особено важно за следење на состојбата на ретината, следење на состојбата на појава на крвните садови како и утврдување на потреба од дополнителна апликација на инјекција.

Зошто е потребно ОЦТ пред и после апликација на анти-ВЕГФ?

Поради можноста да се направи компарација на делување на инјекцијата пред и после третманот, со што се утврдува временскиот период за апликација на инјекцијата.