Biografia e shkurtër

Dr. Violeta Shijakova ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Goce Dellçev në Shtip në vitin 2015. Në vitin 2016 filloi punën në Sistina Oftalmologji si mjek i përgjithshëm, ndërsa nga viti 2018 deri në vitin 2022 u specializua në Klinikën Universitare Svjetlost në Zagreb nën mentorimin e prof. dr. Nikica Gabriq, ku plotëson njohuritë dhe përvojën e saj në fushën e kirurgjisë refraktive, kirurgjisë së kataraktit, transplantit të kornesë, trajtimit të gjendjeve të segmentit të përparmë etj.

Prej vitit 2022 punon në Sistina Oftalmologija si specialist në oftalmologji dhe optometri.

Anëtarësimi

  • Oda e Mjekëve të Maqedonisë
  • Oda Mjekëve të Kroacisë

Publikime dhe hulumtime

  • Comparison between the change in total corneal astigmatism and actual change in refractive astigmatism in transepithelial photorefractive keratectomy (tPRK), laser in situ keratomileusis (LASIK) and femtosecond laser assisted laser in situ keratomileusis (FsLASIK) [2021] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34761687
    Maja Bohac 1Alma Biscevic 1Violeta Shijakova 1 2Ivan Gabric 1Kresimir Gabric 1Sudi Patel 1