Кратка биографија

Д-р Виолета Шијакова завршува Медицински факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во 2015 година. Во 2016 година започнува да работи во Систина Офталмологија како општ доктор, а од 2018 година до 2022 година специјализира на Универзитетската клиника Свјетлост во Загреб под менторство на проф. др. Никица Габриќ каде го надополнува своето знаење и искуство во областа на рефрактивна хирургија,катарактна хирургија, корнеална трансплантација, третман на состојби на преден сегмент итн.

Од 2022 година работи во Систина Офталмологија како специјалист по офталмологија и оптометрија.

Членство

  • Лекарска комора на Македонија
  • Лекарска комора на Хрватска

Публикации и истражувања

  • Comparison between the change in total corneal astigmatism and actual change in refractive astigmatism in transepithelial photorefractive keratectomy (tPRK), laser in situ keratomileusis (LASIK) and femtosecond laser assisted laser in situ keratomileusis (FsLASIK) [2021] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34761687
    Maja Bohac 1Alma Biscevic 1Violeta Shijakova 1 2Ivan Gabric 1Kresimir Gabric 1Sudi Patel 1