Mirjana Sazdovska ka lindur në vitin 1975 në Shkup, Maqedonia e Veriut.

Në vitin 1982 ka diplomuar në Fakultetin e mjekësisë, pranë Universitetit „Shën Kirili dhe Metodi“.  Përvojën e saj në punë e fillon në Klinikën për sëmundje të syve, në vitin 1983, ndërsa në vitin 1987 merr titullin oftalmolog specialist. Në vitin 1990 është asistent në Katedrën e oftalmologjisë pranë Fakultetit të mjekësisë në Shkup dhe është pjesëmarrëse aktive në vendosjen e terapisë me laser në oftalmologji, në Klinikën për sëmundje të syve. Ajo një periudhë të caktuar ka qenë edhe shef i Kabinetit për ultrazë në Klinikën e sëmundjeve të syve në Shkup.

Në vitin 1998, përvojën në punë e vazhdon në Оkulus ЕМ. Nga viti 2012 zyrtarisht i bashkëngjitet ekipit të „Sisitna oftalmologjisë“.

Anëtarësi

  • Oda e mjekëve të Maqedonisë
  • Shoqata e oftalmologëve të Maqedonisë
  • Këshilli drejtues i Shoqatës së oftalmologëve të Maqedonisë në dy mandate

Edukimet plotësuese

Viziton edukime të shumta si në vend edhe jashtë vendit. Disa nga ato janë:

  • Viti 1986, Kragujevc – Edukim profesional „Shkolla për ultrazë“ organizuar nga ana e Shoqatës serbe të mjekëve
  • Viti 1991 – 1992, Nish dhe Lubjanë –  Përsosje profesionale në lidhje me zbatimin e terapisë me laser në Klinikën e sëmundjeve të syve në Shkup
  • Viti 1993, Përsosje profesionale në Klinikën për sëmundje të syve në Sofje në Kabinetin për ultrasonografi, angiografi fluoreshente  dhe terapi me laser
  • Viti 1995, Varna – Përsosje profesionale në lidhje me operacionet e trupit qelqor dhe retinës

Publikime dhe hulumtime

Autor dhe bashkautor i rreth 20 punimeve të prezantuar në vend dhe jashtë vendit.

Pjesëmarrje në konferenca

Pjesëmarrje aktive në konferenca nacionale dhe ndërkombëtare në Budapest, Milano, Paris dhe Stamboll.