Me ftesë të Alkaloid, drejtori ynë mjekësor Dr. Zlatko Arnaudovski foli për lidhjen midis “DHA dhe zhvillimit të shikimit tek fëmijët” në ligjëratën Online të mbajtur më 30 Mars 2021. Kontrolli i parë oftalmologjik rekomandohet të bëhet në moshën 3 vjeç  nëse fëmija nuk shfaq simptoma se ka problem me shikimin. Në rast se paraqiten simptoma para asaj moshe, fëmija mund të sillet për kontroll. Zbulimi dhe monitorimi i hershëm i shikimit është gjithashtu shumë i rëndësishëm për zhvillimin e duhur të shikimit të fëmijës.  Dr. Zlatko Arnaudovski hapi prezantimin e tij duke shpjeguar zhvillimin e shikimit tek të sapolindurit, e cila kryesisht zhvillohet pas lindjes, veçanërisht pas viteve të para të jetës. Gjatë lindjes, strukturat e sistemit të shikimit janë plotësisht të pranishme, por jo të pjekura. Të porsalindurit zakonisht janë hiperopikë. Ndërsa astigmatizmi (cilindri) vërehet në 71% të të porsalindurve. Reduktimi gradual i hiperopisë ndodh në moshën 7 vjeç, a pastaj paraqitet zhvendosja miopike gjatë gjithë fëmijërisë.

Lidhur me lidhshmërinë midis acideve yndyrore të omega-3 ose DHA dhe zhvillimit të shikimit tek fëmijët, është vërtetuar se është një lëndë ushqyese thelbësore në retinë për zhvillimin e duhur të shikimit tek fëmijët. Pjesa periferike e retinës zhvillohet më shpejt se pjesa foveale. Në moshën 1 muaj pas lindjes, shfaqen qelizat e konit, ndërsa tashmë në moshën 8 muaj pas lindjes, macula (qendra e shikimit të qartë) është e pjekur.  Suplementi DHA mundëson zhvillimin më të shpejtë dhe të saktë të shikimit tek fëmijët. Sigurisht që acidet yndyrore omega-3 janë të rëndësishme për zhvillimin dhe rritjen e përgjithshme të duhur të foshnjës. Tashmë në moshën 2 deri në 5 vjeç,  siç zhvillohet fëmija do të bëjë një rregullim të hollësishëm të aftësive të fituara në periudhën e porsalindur dhe do të zhvillojë të reja.

Dr. Zlatko Arnaudovski theksoi se në këtë periudhë vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet pranisë së mundshme të problemeve të shikimit siç është strabizmi (pozicioni i ndryshëm i syve tek fëmijët) ose shfaqja e një ambliopie (syri dembel). Këto probleme shpesh ndodhin në atë moshë.

Përveç kësaj, gjithmonë duhet pasur kujdes me argëtimin zhvillimor të fëmijës, i cili mund të jetë një shenjë e problemeve të shikimit. Problemet me njohjen e ngjyrave, formave, bufave dhe numrave gjithashtu mund të shfaqen nëse fëmija ka probleme me shikimin.

Fëmijët e moshës 6 deri në 18 vjeç duhet të kenë zhvilluar funksione të shikimit të tilla si mprehtësia e shikimit(aftësia për të parë qartë në largësi dhe afër kur lexoni një libër); të jetë në gjendje të përqendrojë shpejt shikimin dhe ta ruajë gjatë ndryshimit të distancës së objekteve; si dhe përcjellja e syve, dmth përcjellja e objektit që lëviz si një top i hedhur.

Ligjërues të ngjarjes ishin Dr. Aneta Demerzieva dhe Dr. Natalija Angelkova, specialistë të pediatrisë nga Acibadem Sistina, Silvana Filipova, logoped nga Instituti për Rehabilitimin e Dëgjimit, Fjalimit dhe Zërit – Shkup, dhe ishin të pranishëm pediatër të shquar nga vendi ynë.

Кëshillë për kontroll fillestare ose diagnostikimin në rast se keni gjendje të njëjtë ose të ngjashme:

Kontroll speciale për fëmijë

Analizat për kontrollin varen nga mosha e fëmijës. Çmimi ndryshon sipas analizave të nevojshme.

2.300,00


Oftalmologu ruan të drejtën të sygjerojë një lloj tjetër të kontrollit ose diagnostikimin në varësi të gjendjes së kontrollit.