„Dal nga “Sistina Oftalmologija, pa turp e pa perde!” – ishin fjalët e Igor Xhambazovit kur doli nga spitali ynë.

Igor Xhambazov kishte katarakt të zhvilluar në syrin e majtë, të cilin pa shumë hamendje ia besoi duarve mjeshtërore të d-r Biljana Kostovskës. Përveç heqjes së kataraktit, Igorit iu vendos thjerrëz multifokale me të cilën korrigjohet edhe dioptria. Bëhet fjalë për thjerrëza të cilat mundësojnë shikim në të gjitha distancat (afër, larg dhe mesatare).

Se intervenimi është i shpejtë dhe pa dhimbje u bind edhe vetë Igori, ndërsa kënaqësinë dhe gëzimin e tij më mirë mund t’i shihni në videon që e incizuam te ne në sallën e operacionit.

Kontrolli para operacionit të kataraktit

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit, eko/biometria, IOL master.

2.400,00

Ekografia/biometria

1.200,00

OCT

Topografia optike koherente e segmentit të parmë ose segmentit të pasmë.

1.900,00

Yag laser kapsulotomia

Trajtimi i kataraktit sekondar. Çmimi është vetëm për njërin sy.

5.000,00

Implantimi i thjerëzës monofokle (MA)

Thjerrëza monofokale trepjesëshe akrile intraokule. Çmimi është vetëm për njërin sy.

48.500,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SA)

Thjerrëza monofokale njëpjesëshe akrile intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

55.900,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SN)

Thjerrëza monofokale sferike e verdhë intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

67.500,00

Implantimi i tjerrëzës monofokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjimin e dioptrisë dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

92.500,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat. Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Oftalmologu ruan të drejtën të propozojë lloj tjetër të kontrollit dhe/ose diagnostikim varësisht nga gjendja e përcaktuar gjatë kontrollit.