„Nga të gjitha të drejtat, më e madhe është e drejta e njeriut për të parë“.

Pavarësisht nga vitet, secili ka të drejtë të shohë! I tillë është rasti edhe me z. Selim Spaijoski – i cili në moshën 90 vjeçare, në klinikën tonë,  bëri operimin e kataraktit në të dy sytë. Merita të mëdha për këtë vendim ka djali i tij Islami, i cili në çdo kontroll vinte me babanë e tij.

Derisa bisedonim me Islamin për përvojën e babait të tij në klinikën tonë dhe gjendjen e tij para operimit, në sytë e Selimit vërejtëm lot gëzimi, sepse përfundimisht shihte shumë mirë.

„Babi im ka 90 vjet dhe dy vitet e fundit kishte probleme më sytë – thuajse nuk shihte aspak. Për shkak të moshës së tij kishim frikë ta operojmë. Erdhëm në ‘Sistina oftalmologjia’ në Gostivar në kontroll te d-r Ilir Osmani dhe doktori bukur na sqaroi çdo gjë – si zhvillohet procedura, pse vitet nuk janë problem dhe se gjithçka do të jetë në rregull. Dilema e vetme ishte vallë ta operojë njërin apo të dy sytë që të njëjtën ditë. Në ‘Sistina oftalmologjia’ në Shkup , në ditën e operimit, ia bënë edhe një kontroll dhe në bazë të rezultateve të mira, me d-r Ilirin vendosëm që t’i operohet katarakti në të dy sytë. Operacioni zgjati rreth një orë. Ishim mjaft të emocionuar sepse që nga momenti i parë kur babai doli nga salla e operacionit më tha se sheh! Pas disa ditëve nga operacioni babai im është shumë mirë, ka filluar të shohë gjësende të cilat nuk i shihte më parë: orën, fotografitë e fëmijëve etj. Kjo është ndjenjë të veçantë – unë nuk besoja se babai im do të mund përsëri të shohë, por pritja dhe sqarimet nga ana e doktorit na bindën për operacionin. Jemi shumë të kënaqur nga tretmani i d-r Ilir Osmanit dhe gjithë personeli mjekësor i  ‘Sistina Oftalmologjiа’.“

Këshillë për kontrollin e parë dhe/ose diagnostikim
në rast se keni gjendje të njëjtë ose të ngjashme:

Kontrolli para operacionit të kataraktit

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit, eko/biometria, IOL master.

2.400,00

Implantimi i thjerëzës monofokle (MA)

Thjerrëza monofokale trepjesëshe akrile intraokule. Çmimi është vetëm për njërin sy.

48.500,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SA)

Thjerrëza monofokale njëpjesëshe akrile intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

55.900,00

Implantimi i thjerrëzës monofokale (SN)

Thjerrëza monofokale sferike e verdhë intraokulare. Çmimi është vetëm për njërin sy.

67.500,00

Implantimi i tjerrëzës monofokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjimin e dioptrisë dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

92.500,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat. Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Implantimi i thjerrëzës multifokale torike

Thjerrëza intraokulare për korrigjim të dioptrisë për të gjitha distancat dhe astigmatizmit (cilindrit). Çmimi është vetëm për njërin sy.

123.000,00

Oftalmologu ruan të drejtën të propozojë lloj tjetër të kontrollit dhe/ose diagnostikim varësisht nga gjendja e përcaktuar gjatë kontrollit.