Ekzaminimi i rregullt oftalmologjik për të gjithë nxënësit e klasës së parë!

Ekzaminimi i rregullt oftalmologjik është një ekzaminim që kontrollon segmentin e përparmë të syrit, pra refraksionin, kontrollin e dioptrisë, përcaktimin e mprehtësisë së shikimit. Ky ekzaminim është plotësisht i sigurt dhe pa dhimbje.

Ekzaminimi rekomandohet për fëmijët që fillojnë në klasën e parë. Nëse oftalmologu vendos që duhen kryer analiza shtesë, ato tarifohen veçmas.

*Me kërkesë të prindit është i mundur dorëzimi elektronik i vërtetimit për regjistrim.