Проверка на дијабетес

Дијабетичната ретинопaтија е денес најчеста причина за слепило меѓу работоспособното население на возраст од 30- 60 години, во развиените земји. Бројот на заболени од дијабет е во пораст, а особено загрижувачки е порастот на деца со тип 2 дијабетес кое е пропорционално со пораст на бројот на дебели деца.
Дијабетесот е хронична, ендокринолошка болест која преку повеќе различни механизми влијае на функционирањето на сите органи во телото. Освен развојот на системски компликации, многу важни, а често и предводници на компликациите се оние на очите.

Суво око

Пациентите со дијабетес секогаш имаат суво око, а често и хронични блефаритиси. Сувоста на очите често е прв знак за постоење на неуропатија или оштетување на периферните нерви, која промена понатаму доведува до потхранетост на ткивата односно трофички промени. Од друга страна, вишокот на шеќер во солзите претставува подлога за размножување на бактерии што често доведува до хронични воспаленија на капаците и јачменчиња. Лошо контролиран дијабет ретко доведува и до појава на рани на рожницата (улкуси) кои слабо реагираат на антибиотска терапија и споро зараснуваат.

Пациентите со дијабет можат да бидат кандидати за ласерска корекција на диоптрија само ако имаат добро регулиран шеќер преку целиот ден и немаат никакви знаци за постоење на суво око. Шеќерот има позитивен ефект на цврстината на рожницата кај пациентите по ласерска корекција на диоптрија или пациентите со кератоконус, поради меѓусебната реакција на колагенот и шеќерот кој ја прави крос линкинг.

Катаракта

Пациентите со дијабетес секогаш имаат суво око, а често и хронични блефаритиси. Сувоста на очите често е прв знак за постоење на неуропатија или оштетување на периферните нерви, која промена понатаму доведува до потхранетост на ткивата односно трофички промени. Од друга страна, вишокот на шеќер во солзите претставува подлога за размножување на бактерии што често доведува до хронични воспаленија на капаците и јачменчиња. Лошо контролиран дијабет ретко доведува и до појава на рани на рожницата (улкуси) кои слабо реагираат на антибиотска терапија и споро зараснуваат.

Пациентите со дијабет можат да бидат кандидати за ласерска корекција на диоптрија само ако имаат добро регулиран шеќер преку целиот ден и немаат никакви знаци за постоење на суво око. Шеќерот има позитивен ефект на цврстината на рожницата кај пациентите по ласерска корекција на диоптрија или пациентите со кератоконус, поради меѓусебната реакција на колагенот и шеќерот кој ја прави крос линкинг.

Пореметување во движењето на очите

Нагло настанати дупли слики кај пациенти со дијабет, веднаш наведуваат на сомнеж дека настанала исхемија (недостаток на кислород), поради нарушена циркулација во окуломоторните нерви. Таквата состојба многу често е транзиторна и поминува после неколку недели. Секогаш при појава на дупли слики неопходен е комплетен преглед на видната функција и движењето на очите во 9 насоки. Освен тоа, важно е да се исклучи друг процес во главата кој би можел да доведе до компресија на зафатениот нерв.

Освен овие состојби, постојат и други состојби кои може да настанат и на кои треба да внимавате. Во следниот текст, ќе објаснам како настанува дијабетичната ретинопатија, и каква е поврзаноста на глаукомот и дијабетесот.