Pacientja jonë e dashur Zrna Gariç (36 vjeçare), nga Tuzla, Bosna dhe Hercegovina na i besoi sytë e saja dhe tani shikon pa syze dhe thjerrëza kontakti. Për te kjo ishte një lehtësim i vërtetë, sepse thjerrëzat e kontaktit i kishte problem të jetës së përditshme, e posaçërisht gjatë planifikimit. Kjo është përvoja e saj pozitive:

„Intervenimi ishte tepër i lehtë dhe i shpejtë. Në sallën e operacionit, edhe para asaj kisha instruksione për gjithçka nga d-r Kostovska, e dija çfarë më bën, prandaj nuk kisha kurrfarë frike. Që ditën e nesërme unë shihja shkëlqyeshëm! Tani, bashkëshorti tallet me mua: ‘Hajde lexo atë atje larg’. Më duket interesante të lexoj gjithçka që skam mundur ta lexoj dhe shoh më parë. Erdha në janar për kontroll për korrigjimin e dioptrisë me laser, e ndiqnin gjendjen time dhe përfundimisht mora aprovim se jam e gatshme për në korrik. Doemos të vendosja përfundimisht ta bëja sepse syzet i mbaj tani më nga shkolla fillore. Më bënin problem, posaçërisht thjerrëzat e kontaktit të cilat doemos t’i mbaja edhe gjatë alpinizmit. Përskaj gjithë barrës mbi mua, e kisha patjetër të mendoja edhe për higjienën e syve. Mbaja dy palë thjerrëza kontakti, lëngje për to, syze për çdo rast – ishte obligim tepër i madh. Kam besim te mjekja dhe ekipi i ‘Sistina Oftalmologjisë’, prandaj edhe situata me virusin Korona nuk më paraqiste pengesë që të vija ta bëja intervenimin tani – e di se gjithçka është ndërmarrë sipas protokolleve dhe masave për mbrojtje. Këtu është aq sigurt, në rregull dhe ndjehet ajo energji pozitive dhe harmoni!“

Këshillë për kontrollin e parë dhe/ose diagnostikim
në rast se keni gjendje të njëjtë ose të ngjashme:

Kontrolli për korrigjimin e dioptrisë me laser

Refrakcioni, përcaktimi i mprehtësisë së shikimi, matja e shtypjes në sy, kontrolli i fundit të syrit-analiza e kornesë me Pentakam.

4.270,00


Pentakami

Diagnostikimi për analizë të kornesë.

3.100,00

Kontrolli pas operacionit

Kontrolli tre muaj pas korrigjimit të dioptrisë me laser.

1.150,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser – PRK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

39.980,00

Korrigjimi i dioptrisë me laser – LASIK

Çmimi është vetëm për njërin sy.

31.000,00

Oftalmologu ruan të drejtën të propozojë lloj tjetër të kontrollit dhe/ose diagnostikim varësisht nga gjendja e përcaktuar gjatë kontrollit.