Kако да се изградат доверливи партнерства и системи за здравствена заштита со Пациентот во центарот, беше централна тема на 10-тиот Глобален конгрес за пациенти што се одржа од 19 до 20 мај 2023 година во Женева, Швајцарија, организиран од IAPO (Mеѓународна асоцијација на родителски организации) и поддржан од СЗО (Светска здравствена организација).

Д-р Весна Чадо како претставник на Систина Офталмологија и  PLX Академија ги сподели своите ставови, акции и бариери во спроведувањето на искуството на пациентите и иницијативите за безбедност преку двете институции. Зголемувањето на свеста за искуството и безбедноста на пациентите во Југоисточна Европа бара уште повеќе интелектуални напори, партнерства и финансирање, доколку се сака да се види промената. За да се дојде до таа промена, може да се разгледаат неколку активности: едукација и обуки, кампањи за подигање на јавната свест, регулаторни политики, соработка меѓу релевантните засегнати страни, истражување на податоци и ангажман на пациенти. Меѓународната поддршка за програмите за градење капацитети преку можности за грантови е исто така суштинска за развој и имплементација на искуството на пациентите и иницијативите за безбедност.
Според д-р Нилам Диндра, раководител на одделението во Одделот за интегрирани здравствени услуги при Светската трговска организација (СЗО) една од целите (четвртата) на програмата за безбедност на пациенти на СЗО е фокусирана на образованието, вештините и безбедноста на здравствените работници преку формирање на центри за извонредност, образование и обука. Тие центри треба да ги инспирираат и едуцираат здравствените работници со сеопфатна обука за комуникациски вештини, грижа насочена кон пациентот и методологии за подобрување на квалитетот за да се поттикне безбедносното опкружување и долготрајните односи со нивните пациенти.

Иднината на здравствената заштита претежно ќе се потпира на геномската медицина, дигиталното здравје, вештачката интелигенција и машинското учење. За да се зачува човечкиот допир и безбедноста во здравствената заштита, пациентите мора да бидат ко-дизајнери на овој нов свет каде што ќе се даде поголем акцент на тоа да се направи здравствената заштита попредвидлива, превентивна, персонализирана и партиципативна.