Синусите претставуваат коскени шуплини исполнети со воздух кои честопати може да се воспалат. Бидејќи се сместени во околината на окото односно го ограничуваат, може да предизвикaат и очни проблеми. Најчесто тоа се неспецифични тегоби, како главоболка, болка позади очите, солзење и печење на очите. Но, понекогаш може да дојде и до заболувања на внатрешните структури на окото, како на пример – увеитис или пак централна серозна хориоретинопатија. Со навремена терапија овие состојби се лечат и третираат без дополнителни компликации.
 
Ако пак воспалението од синусите се прошири во орбитата (шуплината во која е сместено окото) настанува акутно воспаление на ткивото на орбитата т.н. Cellulitis orbitae. Ова е сериозно заболување и е најопасна компликација како последица на воспаление на синусите. Во овој случај, неминовна е брзата реакција да се избегнат сериозни компликации кои може да влијаат на целиот организам.
 
Орбитата e шуплина во која е сместено окото, а е исполнета со масно ткиво, очни мускули, нерви и крвни садови. Taa има форма на четиристрана пирамида, која од три страни е ограничена со параназалните синуси, а од четвртата, предната страна е покриена со очните капаци. Од горната страна e ограничена со фронталниот синус, од долната страна со максиларниот синус, а од внатрешната со етмоидалниот и сфеноидалниот синус. Воспалителниот процес лесно може да продре во орбитата заради тоа што дел од венската дренажа се одвива преку крвните садови на орбитата, а и заради тоа што внатрешниот коскен ѕид на орбитата е многу тенок. Воспаление на ткивото на орбитата, воедно и на окото најчесто е резултат на воспаение на етмоидалните синуси.
 
Клиничката слика се одликува со акутен, нагол почеток, пропратено со главоболка, со изразен оток и црвенило на очните капаци и на конјунктивата. Окото се испакнува, неговата подвижност е ограничена и доаѓа до појава на двојни слики. Ако процесот трае подолго време, се јавува и намалување на видот заради притисок на очниот нерв од отеченото околно ткиво. Пациентот чувствува треска и има покачена телесна температура.
Брза прогресија на болеста се случува особено кај децата, така што секој оток на очните капаци кај децата бара брза консултација со офталмолог.
 
Ако воспалението не се лекува навреме, може да доведе до сериозни компликации, како воспаление на очниот нерв што резултира со негова атрофија и губење на видот.
За дијагностицирање на состојбата покрај анамнезата, клиничката слика, лабараториските иследувања, се препорачува КТ (компјутерска томографија) или МРИ (магнетна резонанца) кои ќе исклучат постоење на некое друго заболување.
 
Воспалените на окото и околните структури (орбитата) претставува најтешка компликација како резултат на воспаление на синусите и бара итно болничко лекување со високи дози антибиотици системски, секако во консултација со лекар оториноларинголог.