Zlatko Arnaudovski ka lindur në vitin 1959 në Shkup, Maqedonia e Veriut.

Në vitin 1986 diplomon në Fakultetin e mjekësisë pranë Universitetit „Shën Kirili dhe Metodi“, Shkup. Në vitin 1994 specializon oftalmologjinë dhe merr titullin – specialist oftalmolog. Në ndërkohë, në vitin 1988 punësohet në Klinikën e sëmundjeve të syve në Shkup, ndërsa nga viti 1991 bëhet asistent në lëndën e oftalmologjisë pranë Fakultetit të mjekësisë.

Nga viti 1998, njohuritë dhe përvojën e tij e plotëson si Shef i kabinetit të sëmundjeve të segmentit të parmë të syrit dhe keratoplastikës. Në vitin 2007 është Shef i bllokut operativ të klinikës për sëmundje të syve, ndërsa në vitin 2009 emërohet për drejtor të Klinikës së sëmundjeve të syve në Shkup.

Nga viti 2010, d-r Zlatko Arnaudovski i bashkëngjitet ekipit të „Sistina oftalmologjisë“ si drejtor medicinal dhe kirurg katarakti.

Anëtarësi

 • Oda e Mjekëve të Maqedonisë;
 • Lidhja e Oftalmologëve të Maqedonisë;
 • Anëtar i Asociacionit të kirurgëve të kataraktit të Kroacisë dhe Serbisë;
 • Shoqata Evropiane për Katarakt dhe Kirurgji Refraktive;
 • Shoqata e Evropës Lindore për Katarakt dhe Kirurgji Refraktive dhe
 • Shoqata Evropiane e Oftalmologëve.

Edukime plotësuese

Viziton edukime të shumta si në vend edhe jashtë vendit. Disa nga ato janë:

 • Përkryerje profesionale për zgjidhje kirurgjike të sëmundjeve të aparatit të lotimit dhe dakriocistorinostomi, Beograd
 • Viti 1995 – Vendosja e metodës së dakriocistorinostomisë në Klinikën për sëmundje të syve, Shkup
 • Viti 2003 – Përkryerje profesionale për kirurgji të kataraktit me metodën e fakoemulsifikimit, Lubjanë
 • Viti 2004 – Certifikatë ndërkombëtare për kryerjen e pavarur të operacionit të kataraktit me metodën e fakoemulsifikimit dhe vendosjen e metodës në Klinikën e sëmundjeve të syve, Shkup
 • Viti 2005 – Kurs për diagnostikim ultrazë
 • Vizita profesionale në klinikat për sëmundje të syve në Beograd, Lubjanë, Milano, Budapest, Sofje, Lisbonë, Barcelonë, Varna, Venedik, Zagreb etj.

Publikime dhe hulumtime

Autor dhe bashkautor i mbi 50 punimeve shkencore. Pjesë e redakturës profesionale të librave:

 • „Bazat e oftalmologjisë“ nga d-r Sintija A. Bredford dhe
 • „Procedurat klinike gjatë kontrollit të syve“ nga Nensi B. Karlson dhe Danile Krut.

Pjesëmarrje në konferenca

Pjesëmarrje aktive në konferencat nacionale dhe ndërkombëtare. Disa nga ato janë:

 • Kongresi XXXIV i Shoqatës Evropiane për Operacione Refraktive dhe të Kataraktit, Kopenhagë viti 2016
  • Fakoemeulsifikimi: si ta zgjidhni thjerrëzën e vërtetë intraokulare dhe pse?
 • Kongresi XXXV i Shoqatës Evropiane për Operacion Refraktiv dhe të Kataraktit, Lisbonë viti 2017
  • Trajtim i kataraktit kongjenital dhe rezultatet
 • Kongresi Oftalmologjik i Evropës Juglindore, Prishtinë viti 2019
  • Trajtimi kirurgjik i kataraktit me thjerrëza multifokale
 • Kongresi VII i pediatreve me pjesëmarrje ndërkombëtare, viti 2019
  • Katarakti i lindur