Shikojeni videon dhe dëgjojeni rrëfimin e plotë të më të dashurës sonë Big Mama, rreth korrigjimit të dioptrisë me laser, që para ca kohësh e bëri në „Sistina Oftalmologjia”, rrëfyer personalisht nga ajo! ☺️