Për shkak të zgjerimit të ekipit tonë në qytetin e Shkupit, shpallim konkurs për punësim, me afat aplikimi deri më 05.11.2021 për:

PUNONJËS ADMINISTRATIV NË CALL-CENTER

Kualifikimet e nevojshme:

-Të paktën 3 vjet përvojë pune në Call Center ose pozitë të ngjashme

-Arsim të lartë

– Përvojë me klient

– Aftësi të zhvilluara kompjuterike dhe

-Njohuri mbi programet e MS Office

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës:

– Udhëheqja e punëve së përgjithshme administrative në sportel

-Pranimi i telefonatave dhe caktimi i kontrolleve të pacientëve tek mjeku përkatës (Call Center)

– Pranim, pritje dhe futja e pacientëve në sistem

-Mbajtja e të dhënave statistikore për kontrollet e caktuara

-Komunikimi me pacientët rreth nevojave të tyre dhe të ofruarit ndihmë

-Ndjekja e trajnimeve për të përmirësuar efikasitetin e punës

-Pjesëmarrja në aktivitetet e marketingut bazuar në një plan marketingu të krijuar më parë

Profili personal:

– Aftësi të shkëlqyera organizative dhe aftësi për të dhënë përparësi,

– Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe prezantimi

-Aftësitë analitike, këmbëngulëse dhe energjike

-Marrëdhënie profesionale dhe pozitive

– Mirësi, mirësjellje dhe humanizëm

-Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe punë në ekip, dhe për të punuar nën presion

– Njohuria e gjuhës shqipe do të konsiderohet  avantazh

Nëse mendoni se i përmbushni kushtet e lartëpërmendura dhe jeni të interesuar për sfida të reja dhe zhvillim të vazhdueshëm të karrierës suaj, dërgoni biografinë tuaj të shkurtër (CV) me fotografinë tuaj në adresën e mëposhtme të e-mailit: kariera@sistinaoftalmologija.mk, me shënim të detyrueshëm “Për konkurs pune për punonjës administrativë”.

Vetëm aplikimet që hyjnë në rreth më të ngushtë do të kontaktohen.