Околу 200.000  ласерски корекции на диоптријата, се направени во третиот квартал на 2021 година. Бројот на интервенции, е за 48 % поголем од лани,  а најголем почнувајќи од 2015 година, пишува во соопштението на Советот за рефрактивна хирургија.

„Нашите податоци покажуваат дека луѓето, чија желба е подбар вид,  без очила и контактни леќи,  одат подалеку од  површното информирање за ласерската корекција на диоптријата .  Тие ги земаат в предвид,  сите ласерски техники за корекција на видот – LASIK,  SMILE  и PRK “, вели Jim Wachtman, претседател на Советот за рефрактивна хирургија.

Преглед за ласерска корекција на диоптрија

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно, анализа на рожница со Пентакам.

4.270,00


Пентакам

Дијагностика за анализа на рожница.

3.100,00

Контролен постоперативен преглед

Преглед три месеци по ласерска корекција на диоптрија.

1.150,00

Ласерска корекција на диоптрија – ПРК

Цената се однесува на едно око.

39.980,00

Ласерска корекција на диоптрија – ЛАСИК

Цената се однесува на едно око.

31.000,00

Офталмологот го задржува правото да предложи друг вид на преглед и/или дијагностика во зависност од утврдената состојба на прегледот.