Д-р Виолета Шијакова, специјалист офталмолог, присуствуваше на 22-от Конгрес на Хрватското друштво на офталмолози кој се одржа од 4 до 7 мај во Дубровник.

На конгресот беа опфатени голем број теми и прикази на случаи, меѓу кои и за катарактна и рефрактивна хирургија, третман на состојби на ретина, детска офталмохирургија, невроофталмологија и сл.

На конгресот присуствуваа повеќе од 450 офталмолози од над 10 држави.