Во јуни годинава, Систина Офталмологија одбележа 2 години од своето отворање и успешно работење остварувајќи ја својата визија: врвни стандаради и услуги во офталмохирургијата и многу задоволни пациенти.

По повод својот јубилеј Систина Офталмологија на Училиштето за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“, донираше финансиска помош во висина од 1000 еур, која ќе се искористи за набавка на Брајов апарат нужно потребни на центарот. Донацијата беше примена од страна на директорот на училиштето г-дин Лазе Трпчевски.