На кожата често се појавуваат различни дамки и некои од нив сигнализираат за веројатен внатрешен проблем. Ксантелазмата е точно таква промена која е појава на нарушување во организмот.

Тоа се жолтеникави и лесно подигнати дамки на горниот и долниот очен капак. Почнуваат во внатрешниот агол на горниот капак, имаат тенденција да растат и да се слеваат, со што можат симетрично да ги опфатат капаците на двете очи. Различни се по димензии, достигаат над 1см во должина.

Причини за појава на ксантелазма

Почесто се појавува кај женската популација. Жолтата боја е резултат од локално таложење на липиди и масни продукти. Кај дел од пациентите нема никакви отклонувања во вредностите на масни сустанции ви крвта, а кај други појавата на ксантелазми е директно поврзана со високи нивоа на холестерол и триглицериди. Се среќаваат кај оние кои страдаат од дијабет, панкреатит, цироза на црн дроб. Исто така, влијание има и конзумацијата на мрсна храна и алкохол и прекумерна телесна тежина.

Имајте во предвид дека како што се случува ова таложење на липиди под кожата, исто, дури и во поголеми количини се трупа и околу крвните садови, особено оние кон срцето и мозокот.

Третман на ксантелазма

Интересно е тоа што дури и кога нивото на липиди се нормализира со лечење и диети кај ксантелазмите не настапува никаква промена. Ксантелазмите само по себе не пречат на видот, не предизвикуваат болка, чешање, пецкање, дискомфорт. Никогаш не се претвораат во малигни, не се опасност за организмот, но и покрај тоа се сериозен козметички дефект. Лечењето е оперативно, ексцизија со естетски шав или со ласерска аблација. Веројатно ќе се запрашате зошто холестеролот се таложи баш околу очите. Одговорот на ова прашање сѐ уште не е пронајден и останува загатка.