Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Информации на јавен карактер

Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации на баратели:

E-mail: contact@sistinaoftalmologija.mk
Телефон: 02/3097 – 000

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Барање

Информации за медиуми

Контакт лице: Маја Муратовска Чанговска

E-mail: marketing@sistinaoftalmologija.mk
Телефон: 02/3097 – 000

Локации

ПЗУ Систина Офталмологија Скопје

Адреса: ул. Скупи бр.5А, 1000 Скопје

Телефон: 02/3097-000
Мобилен: 070/351-008

E-mail: contact@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk

Систина Офталмологија Куманово

Адреса: ул. Македонска ударна бригада бр.1/3, 1300 Куманово

Телефон: 031/374-100
Мобилен: 072/809-800

E-mail: kumanovo@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk

Систина Офталмологија Битола

Адреса: Никола Тесла бр.158, 7000 Битола

Телефон: 047/226-900
Мобилен: 070/355-900

E-mail: bitola@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk

Систина Офталмологија Тетово

Адреса: бул. Видое Смилевски Бато бр.1-1/7 (Блок 70 до бул. Индустриска), 1200 Тетово

Телефон: 044/357-111
Мобилен: 072/799-111

E-mail: tetovo@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk

Систина Офталмологија Штип

Адреса: бул. ЈНА бр.2, 2000 Штип

Телефон: 032/307-100
Мобилен:  071/220-206

E-mail: stip@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk

Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации на баратели:

E-mail: contact@sistinaoftalmologija.mk

Телефон: 02/3097 – 000

Локации

ПЗУ Систина Офталмологија Скопје

Адреса: ул. Скупи бр.5А, 1000 Скопје

Телефон: 02/3097-000
Мобилен: 070/351-008

E-mail: contact@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk

ПЗУ Систина Офталмологија Битола

Адреса: Никола Тесла бр.158, 7000 Битола

Телефон: 047/226-900
Мобилен: 070/355-900

E-mail: bitola@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk

ПЗУ Систина Офталмологија Штип

Адреса: бул. ЈНА бр.2, 2000 Штип

Телефон: 032/307-100
Мобилен:  071/220-206

E-mail: stip@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk

Систина Офталмологија Куманово

Адреса: ул. Македонска ударна бригада бр.1/3, 1300 Куманово

Телефон: 031/374-100
Мобилен: 072/809-800

E-mail: kumanovo@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk

ПЗУ Систина Офталмологија Тетово

Адреса: бул. Видое Смилевски Бато бр.1-1/7 (Блок 70 до бул. Индустриска), 1200 Тетово

Телефон: 044/357-111
Мобилен: 072/799-111

E-mail: tetovo@sistinaoftalmologija.mk
Интернет страна: www.sistinaoftalmologija.mk