СОРАБОТКА СО ФЗО

Специјализираната очна клиника „Систина Офталмологија“ и Фондот за здравствено осигурување на РМ имаат склучено договор за витректомија и катарактна хирургија.

 

 

Катарактната хирургија го опфаќа третманот на катаракта (перде) со PHACO метода и вградување на монофокална интраокуларна леќа.

 

 

Витректомија е сложена микрохирушка интервенција со која се третираат итни состојби на задниот сегмент на окото. Со витректомијата се третира:

 

 

Сите прегледи во „Систина Офталмологија“ се наплаќаат приватно.