Услуги

Кератоконус

Што е кератоконус?

Кератоконус е најчеста дегенеративна промена на рожницата, карактеризирана по тоа што не постои прогресивно чистење на корнеата, која добива конусен облик. Погодува околу една личност на две илјади луѓе, почесто кај мажи отколку жени. Болеста се појавува во сите популации низ целиот свет, иако почесто е застапена кај некои етнички групи.

Точната причина за кератоконус се уште е непозната, но се смета дека е поврзана со слаба ензимска активност во рамките на рожницата. Утврдена е и генетска предиспозиција кај истата, бидејќи е почеста кај семејствата каде што кератоконусот е веќе дијагностициран. Брз прогрес на кератоконусот постои кај лицата со Даунов синдром. Се верува дека болеста обично влијае на двете очи, но најчесто едното око има поголем прогрес. Обично, највеќе напредува во адолесцентска доба и понатаму се стабилизира (иако не е правило).