Услуги

Пластични итервенции

Интервенции за враќање на нормалната функција на очните капаци

Дегенеративните промени на капаците не се само естетски проблем, често може да предизвикаат многу озбилни и трајни промени на предниот сегмент на окото. Нашите хирурзи ги изведуваат сите врсти на зафати на капаците за да може да се воспостави нормална функција на окото. Интервенциите се вршат со локална анестезија, а пациентите истиот ден си одат дома.

 

За време на процесот на стареење, кожата на капакот станува потенка, помалку еластична, ја губи потпората што доведува до губење на масното ткиво, замор на тетивите на очниот мускул доведува до преголема опуштеност на капакот, блефарохалаза на горните и очните капацци (вишок кожа која виси преку очите и капаците), понатаму птоза (спуштени капаци), ектропион и ентропион (претерана извртеност на капакот спрема окото или надворешната страна). Денес, за корекција на настанатите промени на располагање ни се нехируршки методи и хируршки методи.

 

Со секојдневна акција на мускулите на лицето (мрштење, чудење, смеење) настануваат брчки на челото, помеѓу веѓите и на надворешниот очен агол.

 

Со хируршки методи се третираат блефарохалаза на горните и долните капаци и птоза од различно потекло. Засек се прави на природните бразди на капакот, така да лузната потоа не се познава, а вишокот да се отстрани. Во случај, кога треба да се поправи положбата на капакот кој се променил бидејќи ја изгубил мускулната потпора, се прави интервенција која капакот го враќа во неговата природна положба.

 

Со оглед на се наведеното, имаме доста можности да изгледаме и да се чувствуваме млади уште долго.